website_Tekstballon_pers MF_web_finaal

Nieuwe leden in onze Algemene Vergadering

Het Minderhedenforum evolueerde de afgelopen beleidsperiode (2016-2020) reeds van een koepelorganisatie naar een netwerkorganisatie, door niet enkel erkende koepels van etnisch-culturele verenigingen te betrekken in haar (bestuurs-) werking, maar ook andere relevante actoren die bijdragen aan onze missie. Zo mochten we naast verenigingen als Roots vzw of Merhaba vzw, ook individuele experten en academici verwelkomen in onze bestuursorganen.

Begin 2020 zette het Minderhedenforum resoluut de stap naar een volwaardige netwerkorganisatie met nieuwe leden in haar verschillende bestuursorganen.

Het Minderhedenforum verwelkomde in 2020 9 nieuwe leden:

-        Yousra Benfquih: Valorisatie coördinator Hannah Arendt-instituut rond stedelijkheid, diversiteit en burgerschap| mensenrechtenjuriste - doctoraat over gelijkheid in het onderwijs| Getalenteerd en gelauwerd schrijfster en 'spoken word' artieste.

-        Danny Jacobs: CEO Bond Beter Leefmilieu | bestuurder van o.a. The Shift (Netwerk van ondernemingen in transitie), Be Planet, European Environmental Bureau | medeoprichter en voormalige voorzitter van de sociale innovatiefabriek | expert in transitiemanagement, relaties met bedrijven, en algemeen organisatiemanagement. 

-        Nozizwe Dube:  public speaker| gewezen voorzitster van de Vlaamse Jeugdraad | Juriste-in-spe| Europeaan van het jaar 2017 verkozen door de Schwarzkopfstichting voor haar inzet voor rechten van kinderen en jongeren | Actief binnen diverse studentenverenigingen. 

-        Artemis Kubala: projectmanager Blenders , een onafhankelijke impact-onderneming met focus op innovatie & impact| expertise inzake inclusie van kwetsbare doelgroepen | voorzitster welzijnsschakel Malumbimpa ter ondersteuning van nieuwkomers en vluchtelingen. 

-        Veerle Huwée: Directrice Werkgeversfederatie Sociare | Gedelegeerde bestuurder Switch |Voormalige integratieambtenaar bij lokaal bestuur | experte personeelsbeleid en werkgeverschap 

-        Yasmien Naciri: onderneemster | marketeer | public speaker| auteur en columniste | oprichtster van diverse social-profit organisaties (o.a. Fleks) | Equality & Inclusion expert. 

-        Lieven Miguel: expert in intercultureel management | geëngageerde burger inzake inclusie |opiniemaker met journalistieke ervaring bij Stampmedia |actief betrokken bij diverse engagementen in verenigingsleven bij jongeren.

-        Hassan Al Hilou: jongste ondernemer van het land | strategisch adviseur inzake inclusie| public speaker | auteur | oprichter diverse social-profit organisaties (o.a. Capital vzw) | expert inclusie, ondernemen en bedrijfswereld.

-        Najim Kaldoun: leerkracht | sociaal en jeugdwerker | jonge ondernemer |uitgebreid netwerk bij jongeren initiatieven| Directeur van Roots vzw.

Klik hier voor de volledige samenstelling van de bestuursorganen van het Minderhedenforum.

 

Terug naar het overzicht