website_Tekstballon_pers MF_web_finaal

Minderhedenforum reageert op het regeerakkoord.

De maatregelen in de gelekte onderhandelingsnota Integratie en inburgering is gisteren met het regeerakkoord grotendeels realiteit geworden. Denk maar aan het betalend maken van het inburgeringstraject of de hogere drempels voor sociale voordelen (sociale huisvesting).

Als de nieuwe Vlaamse regering deze maatregelen implementeert, zullen dat bijkomende drempels vormen die de participatie van mensen met een migratieachtergrond zullen bemoeilijken", zegt Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum. "Het zijn maatregelen die net de meest kwetsbaren raken en die een averechts effect zullen hebben op hun integratie. Daarbovenop zal de beslissing om woonwagenbewoners en mensen zonder wettig verblijf te schrappen als doelgroep van het beleid de huidige schrijnende situatie waarin ze zich bevinden onder de mat vegen."

De armoedecijfers staan in het rood: de kinderarmoede steeg tot 15%, de wachtlijsten voor sociale woningen blijft aangroeien, de voedselbanken breken alle records, … Volgens het Minderhedenforum dreigen de nieuwe maatregelen ten aanzien van mensen met een migratieachtergrond  hen nog meer in précaire situaties te duwen. “Door symbolisch strenger op te treden ten aanzien van mensen met een migratieachtergrond, worden de reële problemen overschaduwd. Het lijkt alsof alle maatschappelijke problemen worden gereduceerd tot mensen met een migratieachtergrond, maar er worden weinig perspectieven geboden aan alle inwoners van Vlaanderen om hun sociaal stijgingsperspectief te realiseren.”

Etnische Culturele verenigingen dreigen hun subsidies te verliezen.

Volgens de Vlaamse regering dreigen organisaties die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst en zo segregatie bevorderen, hun subsidies te verliezen. “ Dit is voor mij echt een schoolvoorbeeld van symbool politiek. Deze verenigingen worden aangevallen hoewel ze bij uitstek het voorbeeld zijn van bruggenbouwers. Het ongelooflijk divers publiek dat ze bereiken, hun brede samenstelling, de uitéénlopende samenwerkingsverbanden met lokale besturen, middenveldorganisaties en reguliere diensten maken hen meer dan ooit de nodige spelers in onze samenleving om inclusie te bevorderen”, aldus Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum.

Het Minderhedenforum wordt ook onderworpen aan een make-over. “Er is in het regeerakkoord geen sprake van een afschaffing van het participatieorgaan zoals eerder vermeld in de media. Net zoals bij elke beleidsperiode moeten we ons erkenningsdossier opnieuw indienen in 2020. Belangrijk voor ons is dat we onze onafhankelijke rol kunnen bewaren als participatieorganisatie en als belangenbehartiger kunnen optreden, om vanuit ons expertise de volwaardige participatie van mensen met een migratieachtergrond te realiseren. En dus zo inclusie te bereiken.”

Het Minderhedenforum zal een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met de nieuwe Vlaamse regering met duidelijke doelstellingen om inclusie te bevorderen. “Het is onze rol om structurele drempels te detecteren en concrete oplossingen aan te bieden. We zullen hier de komende periode zeker verder werk van maken. We vinden het belangrijk dat er een participatieorgaan bestaat die overheden en private actoren scherp kan houden om echt werk te maken van een samenleving waaraan iedereen deelneemt en waar geen plaats is voor discriminatie of racisme. ”eindigt Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum.

Terug naar het overzicht