website_Tekstballon_pers

Minderhedenforum reageert op onderzoek van de Ugent over de diversiteit op de kieslijsten

Mensen met migratieachtergrond ondervertegenwoordigd in de politiek 

De UGent brengt vandaag in een onderzoek de kandidaten met een migratieachtergrond van de 13 Vlaamse centrumsteden in kaart. Daaruit blijkt dat de vertegenwoordiging van etnisch-culturele minderheden in de lokale politiek fors groeit. Aangezien de samenleving steeds diverser kleurt, is dit zeker een positieve én logische ontwikkeling. Een lokaal bestuur zou een weerspiegeling moeten zijn van de lokale bevolking. Maar, desondanks de groei (14,3% ipv 9,5% in 2012) zijn mensen met migratieachtergrond ondervertegenwoordigd in de politiek. Er is in elke centrumstad nog een groot verschil tussen het percentage kandidaten met een migratieachtergrond en het percentage inwoners met een migratieachtergrond. 

Meer diversiteit op de kieslijsten moet echter ook leiden tot meer diversiteit binnen de stads-en gemeentebesturen. Volgens het Minderhedenforum is échte politieke participatie van mensen met een migratieachtergrond belangrijk. Personen met een migratieachtergrond staan wel op de kieslijsten, maar komen minder vaak terecht op de (schaarse) ‘goede’ plaatsen. “De kans op een gelijke vertegenwoordiging in de stads-en gemeentebesturen, keldert daar serieus mee” zegt Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum. “Personen met een migratieachtergrond mogen niet enkel geïnstrumentaliseerd worden tot stemmenkanonnen, om nadien geen effectieve plaats te bemachtigen. Wie veel stemmen haalt, moet ook effectief een mandaat kunnen opnemen. “ verduidelijkt hij verder. 

Verzuchtingen van kiezers met een migratieachtergrond ernstig nemen is niet enkel de taak van politici met een migratieachtergrond, hoewel zij hiertoe fors kunnen bijdragen. Maar het is ook een verantwoordelijkheid van álle politici. Werkelijke inclusie hangt af van in welke mate partijprogramma’s ook de belangen van etnisch-culturele minderheden hoog in het vaandel dragen. Het Minderhedenforum hoopt dat alle politieke partijen ook buiten de verkiezingsperiode inspanningen leveren voor een duurzame investering in participatie van etnisch-culturele minderheden. 

We moedigen alle politici aan, ongeacht hun etnische afkomst, om netwerken uit te bouwen met personen met een migratieachtergrond om antidiscriminatie, gelijke kansen en diversiteit op de agenda te zetten. Want verzuchtingen van kiezers uit etnisch-culturele minderheden ernstig nemen is een verantwoordelijkheid van álle politici.

Print deze pagina
Terug naar het overzicht