website_Tekstballon_pers MF_web_finaal

Minderhedenforum en Join.Vlaanderen slaan de handen in elkaar

Minderhedenforum en Join.Vlaanderen zijn tot een akkoord gekomen om samen werk te maken van een nieuwe participatieorganisatie. Na weken van overleg, ondertekenden beide partijen een engagementsverklaring met krijtlijnen voor een gezamenlijke visie en doelstellingen. Zo slaan we de handen in elkaar om vanaf 2022 samen een gezamenlijk verhaal te schrijven.

Deze nieuwe participatieorganisatie zal vanaf 2022 het beleid adviseren en concrete acties op het terrein uitwerken en ondersteunen. Kathleen Van Den Daele, woordvoerster van het Minderhedenforum: “Het Minderhedenforum blijft haar verantwoordelijkheid mee opnemen om maatschappelijk het verschil te maken. Vanuit onze twintig jaar expertise, talrijke partnerschappen en netwerken - zowel met organisaties, burgers, experten als academici - willen we onze schouders zetten onder dit sterk verhaal. Wij zijn alvast bereid om verder te timmeren aan een inclusief Vlaanderen en onze constructieve en kritische rol hierin verder op te nemen”.

Klik hier voor onsgezamenlijk persbericht.

Eind december nam Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum ontslag. Na bijna vijf jaar engagement binnen het Minderhedenforum, had de directeur reeds aangekondigd een nieuw hoofdstuk te willen beginnen. Landry: “Het is met heel veel gedrevenheid dat ik me samen met het team en bestuur van het Minderhedenforum heb kunnen inzetten voor een inclusievere en rechtvaardigere samenleving. Mijn keuze om in 2021 professioneel aan een nieuw hoofdstuk te willen starten was al gemaakt afgelopen zomer. Ik ben de organisatie dankbaar voor de mooie opportuniteiten en verwezenlijkingen. Ik blijf pal achter het Minderhedenforum staan en wens het veel succes met de nieuwe koers!” Landry blijft aan als directeur tot eind februari 2021.

Terug naar het overzicht