website_Tekstballon_pers MF_web_finaal

Verso, Minderhedenforum en 12 andere organisaties slaan de handen in elkaar voor een nieuw project rond inclusief ondernemen.

Een maand geleden zetten we de eerste krijtlijnen uit van een groot, nieuw en innovatief project. Het kind moet nog een naam krijgen, maar het opzet is duidelijk: ondernemingen in heel Vlaanderen ondersteunen en begeleiden op hun weg naar een diverse en inclusieve werkplek.Met Verso als promotor, Minderhedenforum als copromotor en nog 12 andere partners, staat dit nieuwe ESF project rond inclusief ondernemen in de stellingen te blinken. 

Ondersteuning? Collectief én op maat

We versterken het inclusievermogen van ondernemingen door opleidings- en ondersteuningstrajecten. Via bootcamps, workshops, intervisies, lerende netwerken en focusgroepen inspireren we hen, en leren ze van elkaar. Daarnaast bieden we individuele ondersteuning en werken we actieplannen op maat uit, aangepast aan de specifieke vragen en noden van elke onderneming. We mikken op ondernemingen zowel uit de profit als de non-profit; grote multinationals én kleine kmo’s in heel Vlaanderen.  

Ook werken we samen met jobcoaches en arbeidsbemiddelaars, om werkzoekenden samen te brengen met deelnemende ondernemingen die snakken naar vers talent, bijvoorbeeld door joblabo’s te organiseren. De werkzoekenden zijn mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt, zoals personen met een migratieachtergrond of een arbeidsbeperking. 

Kruisbestuiving voor innovatie en impact 

Kruisbestuiving tussen de 14 partners van het project zorgt voor een pakket aan innovatieve methodes. We brengen werkzoekenden en werkgevers effectief samen, en we bieden bovendien een ondersteunend kader dat een duurzame samenwerking op de werkvloer alle kansen biedt. We geloven rotsvast dat we zo positieve impact en echte inclusie kunnen realiseren op onze arbeidsmarkt. 

“Wij zijn heel tevreden dat Verso in ons een waardevolle copromotor zag met een inhoudelijk sterke bijdrage” zegt Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum. Voor de wetenschappelijke onderbouw van de visie en steun bij de redactie van het projectvoorstel, konden we rekenen op de expertise van onderzoeker en docent Bart Moens (Odisee Hogeschool). 

Van ‘willen’ naar ‘kunnen en doen’ 

Ook de twee leading ladiesbij Verso blaken van enthousiasme. Kirsten D’Hooghe: “Telkens opnieuw horen we van organisaties: we willen leren van elkaar, weten hoe andere werkgevers met inclusiviteit aan de slag gaan. Tegelijkertijd geven ze aan dat ze vooral ook hun eigen traject willen lopen omdat ze unieke kenmerken hebben. Kortom, ze willen ook een verhaal op maat. Onze centrale gedachte was dus: we bieden de werkgevers een collectief traject aan met voldoende individuele ondersteuning.”

“Kirsten zei het al, we willen echt een verschil maken in de realiteit op de werkvloer”, zo vult Katleen Schueremans, de projectcoördinator, aan. “Dat loofde de jury (van financierder ESF, nvdr.) ook in de beoordeling: Het project bouwt van 'willen', naar 'kunnen' en 'doen'. Onze inspanningen moeten lonen en echt meer diversiteit brengen en mensen met een migratieachtergrond of met een arbeidsbeperking echt vooruit helpen. De speeltijd is voorbij. De voorbije jaren is er veel over inclusief ondernemen gesproken, en veel werkgevers hebben de beste bedoelingen, maar het lijkt alsof ze een zekere handelingsvrees hebben. We zullen werkgevers informeren en inspireren, maar wel op voorwaarde dat ze zich echt engageren en bereid zijn om samen een actieplan op maat uit te werken. Het is geen traject waar je vrijblijvend instapt.”

Wat, wie, wanneer, waar? 

Het project, gefinancierd binnen het kader van ESF oproep 500, is momenteel in opstartfase. Vanaf begin 2021 schieten we effectief uit de startblokken en we zullen dan actief zijn in heel Vlaanderen tot eind 2022. Het is een samenwerking tussen Verso, het Minderhedenforum, Acerta, het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas, VIVO, VDAB, CIFAL, GTB, de Werkplekarchitecten, Odisee - Onderzoekscentrum Sociaal Werk, RIZIV (departement onderzoek en kwaliteit van de dienst voor uitkeringen van het RIZIV), GRIP en The Shift.

 

 

Terug naar het overzicht