website_Tekstballon_pers MF_web_finaal

Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Het Minderhedenforum heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 een MEMORANDUM ontworpen. Een samenvatting van aanbevelingen, hefbomen, prioriteiten aan lokale besturen om aan de slag te gaan voor een kwalitatief beleid dat de maatschappelijke positie van mensen met een migratieachtergrond versterkt.

Het memorandum bevat een aantal concrete eisen en wil daarnaast aan de hand van een selectie goede praktijkvoorbeelden inspiratie bieden voor toekomstige bestuursakkoorden. Via deze weg hoopt het Minderhedenforum beleidsmakers te kunnen overtuigen om na de verkiezingen de noden en wensen van personen met een migratieachtergrond nadrukkelijk op te nemen in hun strategische meerjarenplannen. Het memorandum wil inspireren tot een daadkrachtig beleid in steden en gemeenten, dat leidt tot een evenredige en volwaardige participatie van mensen met een migratieachtergrond.

Klik hier om het memorandum te bekijken!

Print deze pagina
Terug naar het overzicht