website_Tekstballon_pers

Laat arbeidsinspectie mystery calling uitvoeren

29 juni 2017 - Uit het nieuwe jaarverslag van de inspectie blijkt andermaal dat discriminatie weliswaar als prioriteit bestempeld wordt, maar weinig resultaat oplevert. Net geen 5 procent van de controles waren gericht op de aanpak van discriminatie. Slechts tien inspecties leidden tot een vaststelling van discriminatie.

Dat is niets nieuws natuurlijk. Al jaren pleit het Minderhedenforum ervoor om de inspectie de mogelijkheid te geven om via mystery calling interimkantoren en dienstenchequeondernemingen te controleren op discriminatie. De klassieke methodes slagen er immers niet in op de vinger op de wonde te leggen. De inspectie moet de strijd tegen discriminatie voeren zonder dat ze over de nodige wapens beschikt. Het lijkt erop dat de overheid die strijd dus toch niet ernstig neemt.

Zeker nu vandaag Minister Muyters per decreet de controle op de wettelijke erkenningsvoorwaarden voor dienstenchequeondernemingen inzake non-discriminatie zal uitbesteden aan de werkgeversorganisatie.  De minister zet zo zijn eigen inspectie op een zijspoor in plaats van haar te versterken. 

Print deze pagina
Terug naar het overzicht