website_Tekstballon_pers

‘Hate speech moet strenger bestraft worden’

In zijn verkiezingsmemorandum eist het Minderhedenforum een interfederaal actieplan tegen racisme. ‘Politici moeten uit hun ambt worden ontzet als ze haatboodschappen verspreiden.’

‘Het lijkt alsof er bijna ongestraft aan hate speech mag worden gedaan in België’, zegt Landry Mawungu, de directeur van het Minderheden­forum. ‘Er geldt hier voor het verspreiden van haatboodschappen een maximale gevangenisstraf van een jaar. Ter vergelijking: in het Verenigd Koninkrijk is dat zeven jaar.’

‘Bovendien resulteert een jaar cel in ons land zelden in een effectieve gevangenisstraf en ook de boetes voor dit soort misdrijven liggen heel laag’, zegt hij. De sancties voor ‘haatspraak’, zowel op sociale media en digitale fora als in het openbaar, zijn volgens Mawungu te ‘weinig afschrikkend’. Om op termijn dat soort gedrag te ‘corrigeren’, moeten de straffen omhoog, zegt het Minderhedenforum in een memorandum dat het vandaag voorstelt.

Vooral mensen in gezagsfuncties moeten strenger worden bestraft, vindt het forum. ‘Als het gaat om politici die zich schuldig maken aan hate speech, bijvoorbeeld, moeten ze behalve een san­ctie, ook kunnen worden ontzet uit hun politieke ambt’, zegt Mawungu. ‘Ook de straffen bij discriminatie op de huur-, woon- en arbeidsmarkt moeten worden herbekeken.’

Al die zaken ziet het Minderheden­forum het liefst gebundeld in een interfederaal actieplan tegen racisme. Behalve aan het repressieve luik – de strengere sancties – moet ook aandacht worden besteed aan preventie. ‘We zien veel leerkrachten die bezorgd zijn over het ­extreemrechtse discours dat hun klas binnensijpelt door de oncontroleerbare sociale media. Daarom moeten in het plan richtlijnen staan hoe leerkrachten daarin kunnen worden ondersteund’, zegt Mawungu.

Het Minderhedenforum wacht naar eigen zeggen al achttien jaar op een actieplan tegen racisme. ‘Vicepremier Kris Peeters (CD&V) mag op de internatio­nale dag tegen racisme en discriminatie (vorige donderdag, red.) dan wel een nieuwe campagne voorgesteld hebben, hij benadrukte zelf dat het vooral een taak zal zijn voor de volgende regeringen. Maar het is nu al vijf over twaalf.’

‘We zijn de laatste van de Europese klas: onder andere op de arbeidsmarkt en in het onderwijs hebben we de grootste ­etnische kloof. Dit is niet de bevoegdheid van één minister. Iedereen moet ernaar streven die kloof op een efficiënte manier te dichten. Op alle domeinen moet er werk gemaakt worden van een volwaardige en evenredige participatie’, zegt Mawungu.

 

Bron: De Standaard, 25 maart 2019

Terug naar het overzicht