website_Tekstballon_pers

Massale discriminatie op Antwerpse huurmarkt: Minderhedenforum vraagt nieuwe gemeentebesturen om proactieve praktijktesten

MASSALE DISCRIMINATIE OP ANTWERPSE HUURMARKT:
MINDERHEDENFORUM VRAAGT NIEUWE GEMEENTEBESTUREN OM PROACTIEVE PRAKTIJKTESTEN 

 
 

BIJZONDER SLECHTE CIJFERS MET GROTE GEVOLGEN
Uit recent onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en platform Praktijktesten NU, blijkt dat etnische discriminatie welig tiert op de Antwerpse private huurmarkt (Het Nieuwsblad, 24 september 2018). 50% van de particuliere verhuurders discrimineert huurders met een Maghrebijnse naam. Bijna één derde van de makelaars maakt zich schuldig aan etnische discriminatie. Er is dus een verschil tussen makelaars en particuliere verhuurders, die laatste scoren nog slechter.
“Deze cijfers verbazen het Minderhedenforum helaas niet”, stelt Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum. “Eerdere onderzoeken tonen immers een vergelijkbaar beeld op de lokale huurmarkt al is de situatie in Antwerpen nog slechter. Maar liefst helft van de particuliere verhuurders maakt zich in Antwerpen schuldig aan etnische discriminatie. Eén op twee. Dat is gigantisch. Dit heeft grote gevolgen voor personen met een migratieachtergrond op zoek naar een huurhuis. Zeker als je bedenkt dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen ellenlang zijn. Veel mensen van onze achterban zijn om die reden volledig aangewezen op de private huurmarkt”, aldus Mawungu. “Het is niet onwaarschijnlijk dat een deel van hen gewoonweg geen (ander) huis vindt.”

HUIDIGE HANDHAVING SCHIET TEKORT
Volgens het Minderhedenforum schiet de huidige handhaving van de antidiscriminatiewetgeving ernstig tekort. “Anders zou dit cijfer niet zo hoog liggen. Overtreders gaan nu vrijuit. Ze krijgen niet eens het signaal dat ze de wet overtreden.” Daarom vraagt directeur Landry Mawungu om proactieve praktijktesten op de woningmarkt om inbreuken op de discriminatiewetgeving vast te stellen, ook los van binnenkomende klachten. “Sanctionering is het sluitstuk van een adequaat handhavingsbeleid. Hardleerse overtreders moeten bestraft worden, maar ook training en opleiding zijn van groot belang”, stelt Mawungu.

PROACTIEVE PRAKTIJKTESTEN ALS SPEERPUNT VAN NIEUWE LOKALE BESTUREN
Over een maand zijn het gemeenteraadsverkiezingen. De directeur van het Minderhedenforum vraagt alle lokale politici om moed en daadkracht te tonen en praktijktesten hoog op de politieke agenda te zetten tijdens de onderhandelingen. “Lokale praktijktesten moeten er gewoon komen. Stad Gent toont dat het kan en dat het werkt. Met behulp van structurele praktijktesten is discriminatie door makelaars er bijna met de helft gedaald (van 26% in 2015 tot 14% in 2017). Ik roep alle nieuwe gemeentebesturen op om Gent te volgen. Het Minderhedenforum is jullie bondgenoot.”

Print deze pagina
Terug naar het overzicht