website_Tekstballon_pers

Decreet Dienstencheques gaat niet ver genoeg

28 juni 2017 - Vandaag stemt het Vlaams Parlement een decreet dat komaf zou moeten maken met discriminatie in de dienstenchequesector. Minderhedenforum, ABVV, ACV en ACLVB roepen alle parlementairen op om het decreet te amenderen en een wettelijk kader te voorzien voor de inspectie. Nu wil Vlaams Minister van Werk, Philippe Muyters (N-VA) discriminatie laten controleren via mystery calling uitgevoerd in opdracht van de werkgeversorganisaties. Eenzijdige zelfregulering door een werkgeverskoepel biedt onvoldoende garanties. De rol van de overheid blijft ondermaats, terwijl het hier toch gaat over een goed gesubsidieerde sector.

Twee op de drie poetsbedrijven discrimineren

Twee jaar geleden toonde het Minderhedenforum met een praktijktest nog aan dat twee op drie ondernemingen ingaat op een discriminerende vraag. Minderhedenforum eiste dat de inspectie de bevoegdheid zou krijgen om zelf via mystery calling na te gaan of bedrijven de non- discriminatievoorwaarde voor erkenning naleven. Ze kunnen nu echter alleen reactief te werk gaan door documenten te controleren. Het nieuwe reglementair kader zou hen de nodige onderzoeksinstrumenten, waaronder praktijktesten, moeten geven.

Praktijktesten door de overheid

Vandaag ligt er een decreet voor in het parlement waarin voor het eerst sprake is van praktijktesten. Maar helaas enkel in de vorm van zelfregulering. Die taak wordt door de werkgeversfederaties uitgevoerd, zonder een draagvlak bij alle betrokken partners. Het is eerder een oppoetsbeurt voor het imago van de werkgevers, dan het probleem echt aan te pakken en uit te roeien. Hierdoor blijft de overheid zwaar in gebreke. Handhaving van regelgeving is een van haar kerntaken en die kunnen niet zomaar eenzijdig worden uitbesteed. Nog verdachter is dat dit gebeurt aan een koepel van werkgevers en het hier gaat om voorwaarden voor de erkenning van dienstenchequebedrijven.

Een wettelijk kader voor de inspecties

In plaats van een nieuw decretaal kader te voorzien om de inspectie de instrumenten in handen te geven om non-discriminatie af te dwingen, blijft Minister Muyters discriminatie door bedrijven bedekken met de mantel der liefde. Nu het decreet vandaag gestemd wordt, roepen we alle parlementairen op om het decreet te amenderen en toch zo’n kader te voorzien. 

Print deze pagina
Terug naar het overzicht