website_Tekstballon_pers MF_web_finaal

Boek "Een leven lang opgejaagd."

Wie zijn woonwagenbewoners in Vlaanderen en Brussel?
Wat is het verschil tussen Manoesj, Voyageur en Rom?
Hoe kan een duurzaam beleid onze samenleving ten goede komen?


Doorheen de voorbije eeuwen zijn woonwagenbewoners constant opgejaagd, en behandeld vanuit wantrouwen en onbegrip. Omdat woonwagenbewoners geen veilige haltes vinden, blijven ze bovendien ook vandaag nog gedwongen om rond te trekken. Maar steeds minder, of zelfs niet, investeren in een relatie met kleinere gemeenschappen maakt het nog moeilijker voor hen om uit hun precaire positie te geraken. Met meer confrontaties en conflicten tot gevolg.

 

Op basis van een unieke praktijkexpertise en getuigenissen van woonwagenbewoners zelf, maakt dit boek komaf met de stereotypes rond een diverse bevolkingsgroep. Een leven lang opgejaagd gaat in tekst en beeld in op de diversiteit onder groepen woonwagenbewoners, maar ook op hun unieke geschiedenis, en op hoe de vaak precaire situaties waarin woonwagenbewoners moet leven aangepakt kunnen worden. Dit boek onderzoekt de mechanismen van uitsluiting en stelt een concrete visie voor op basis van wederzijds respect en voortdurende dialoog. Een leven lang opgejaagd legt de meerwaarde bloot die een beter begrip van een verborgen leefcultuur voor de hele samenleving kan opleveren. Kim Janssens heeft meer dan 20 jaar ervaring met woonwagenbewoners. Sinds 2009 is ze beleidsmedewerker en stafmedewerker bij Minderhedenforum, de koepelorganisatie en belangenbehartiger van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel.
 
Het boek Een leven lang opgejaagd wordt plechtig gelanceerd op een voorstelling op vrijdag 18 oktober in Kazerne Dossin in Mechelen. 

En route!

Kim Janssens gaat vanaf oktober 2019 op de baan met het boek. Organisaties, verenigingen, lokale besturen, boekhandelaars, culturele centra en andere geïnteresseerden in Vlaanderen en Brussel kunnen gebruik maken van het aanbod dat het Minderhedenforum biedt rond dit boek. Dit kan gaan over lezingen, voordrachten, debatten, interviews, panelgesprekken en nog zo veel meer.  

Wilt u samen met het Minderhedenforum iets organiseren? Of wenst u meer info over dit aanbod?

CONTACT:          Kim Janssens – Minderhedenforum

                              Kim.janssens@minderhedenforum.be

                              0486 38 24 83

 

Terug naar het overzicht