website_Tekstballon_pers

“Lokale besturen hebben hefbomen om diversiteit te bewerkstelligen” – Landry Mawungu

“Lokale besturen hebben hefbomen om diversiteit te bewerkstelligen” – Landry Mawungu 

De zesde stadsmonitor, een bevraging die driejaarlijks wordt gedaan bij de burgers vanuit het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur en die nagaat in welke mate de 13 centrumsteden evolueren in een leefbare en duurzame richting, werd gisteren bekend gemaakt. Naast een aantal positieve ontwikkelingen, werden ook de moeilijkere vraagstukken voorgesteld. 

Het Minderhedenforum kiest ervoor om zich te focussen op de etnische diversiteit binnen het personeel van lokale besturen. “De bevindingen inzake de tewerkstellingsgraad van personen van buitenlandse herkomst binnen het personeel van de 308 gemeenten en steden is betreurenswaardig” vindt Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum. In de stadsmonitor van 2014 stonden de tellers op 13%, met andere woorden: het aandeel personen met een buitenlandse herkomst binnen het stadspersoneel was bijna 2.5 keer lager dan het respectievelijke aandeel in de bevolking van de steden (31%). Bovendien zei dit nog niets over het niveau en de functie die zij binnen de lokale besturen bekleden. Minder dan 4% van de personeelsleden met een A- en managementfuncties had een buitenlandse herkomst. 

Vandaag blijkt dat er geen vooruitgang is geboekt. 16% van het personeel van de 13 centrumsteden heeft een buitenlandse herkomst volgens de nieuwe Stadsmonitor. In vergelijking met hun beroepsbevolking 34% (18-65j) ligt dit (zeer) laag. Er zit hier geen vooruitgang in procentpunten in vergelijking met de cijfers van de vorige stadsmonitor (2014). Een hoge ondervertegenwoordiging zit ook al jaren in de hoogste niveaus en bij de hoogste salarissen. Hoewel een groter aandeel van personen met een buitenlandse herkomst in het personeel van de 13 centrumsteden zit, dan in de Vlaamse gemeenten, is een hoger aandeel in de hoogste salarisgroepen hier in mindere mate het geval. 

De diensten van de OCMW’s scoren het hoogst met 24% en politiezones het laagst (6%). 

“Cijfers van de stadsmonitor tonen aan dat de tewerkstellingsgraad van personen van buitenlandse herkomst bij lokale besturen stagneert en er nood is aan een inhaaloperatie” geeft Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum aan. 

“Lokale besturen beschikken over een aantal hefbomen om dit te bewerkstellingen. Steden en gemeentes kunnen via een geïntegreerd personeelsbeleid in het meerjarenplan met ambitieuze prioritaire diversiteitsdoelstellingen en streefcijfers, een toonaangevende voorbeeldfunctie opnemen. Om een sterk signaal te geven, is het bovendien aan te raden om een non-discriminatieclausule op te nemen in hun arbeidsreglement. Via hun vergunnings- en subsidiëringsbeleid kunnen lokale besturen ook andere (lokale) werkgevers stimuleren om meer diversiteit. Dit zorgt ook voor een toegankelijker en optimaler dienstverlening op maat van een diverse maatschappij“- vervolgt hij. 

Het Minderhedenforum heeft een nieuw lokaal Memorandum 2018 waarin aanbevelingen voor lokale besturen over wonen, onderwijs, tewerkstelling, armoede staan en waar lokale besturen actief mee aan de slag kunnen gaan voor een evenredige en volwaardige participatie van personen met een migratieachtergrond.

Print deze pagina
Terug naar het overzicht