website_Tekstballon_pers

EU tikt België weer op de vingers: zorg voor gelijke toegang tot arbeidsmarkt en onderwijs

31 mei 2017 - De Europese Commissie heeft zijn jaarlijkse nationale beleidsaanbevelingrapport gepubliceerd. Voor het zoveelste jaar op rij blijkt dat België tot de slechtste leerlingen behoort van de EU als het gaat over de gelijke toegang van personen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt én in het onderwijs. Minderhedenforum is niet verwonderd met dat nieuws. Het beleid heeft steeds minder oog voor deze groep.

Topprioriteit

Een van de drie absolute prioriteiten van de EU voor ons land is om werk te maken van een gelijke toegang voor mensen met een migratieachtergrond tot arbeidsmarkt, beroepsopleidingen en kwaliteitsonderwijs. Dat kan niet verwonderen als het beleid steeds minder oog heeft voor deze groep.

Werk

Mensen met een migratieachtergrond hebben de laagste arbeidsdeelname van alle EU-landen, maar maken geen deel uit van het Vlaamse doelgroepenbeleid. De EU wijst erop dat deze groep dus aangewezen zijn op onbedoelde neveneffecten[1] van de maatregelen en vraagt om de kosteneffectiviteit te evalueren . Minderhedenforum wil nog een stap verder gaan en roept op tot een bijsturing van het doelgroepenbeleid waar ook de groep met de grootste structurele achterstand op de arbeidsmarkt baat bij heeft.

Daarnaast blinkt ook het federale niveau uit in kleurenblindheid voor de structurele achterstelling op de arbeidsmarkt. Ondanks tal van onderzoeken en debatten over discriminatie op de arbeidsmarkt, blijft het wachten op een wetsontwerp dat de arbeidsinspectiediensten bevoegd maakt om mystery calls uit te voeren. Tot slot is het ook nog steeds wachten tot de federale overheid werk maakt van de in het regeerakkoord beloofde streefcijfers voor evenredige arbeidsdeelname in haar eigen administraties.

Onderwijs

En het loopt niet alleen mis op de arbeidsmarkt, België kampt ook met een hoge onderwijsongelijkheid. Acties om de instroom, doorstroom en uitstroom te verhogen moeten worden versterkt. The sense of urgency dringt stilaan door, want het aantal leerlingen met een migratieachtergrond zal alleen maar groeien. Indien we de prestaties van leerlingen met een migratieachtergrond willen verbeteren, moeten alle scholen meer inzetten op de begeleiding van deze leerlingen in hun schoolloopbaan. Het Minderhedenforum hoopt dat het geplande decreet leerlingenbegeleiding een hefboom zal zijn om scholen meer te laten inzetten op de begeleiding van leerlingen zodat ze hun studierichting succesvol kunnen doorlopen. En het belang van rolmodellen heeft ook al zijn nut bewezen.

En wat nu?

België zal extra inspanningen moeten leveren om de gelijke toegang te bevorderen. Als België volgend jaar niet weer de hardleerse leerling van de EU-klas wilt zijn, dan zal het een ander beleid moeten voeren.[1] Vlaams doelgroepenbeleid beperkt zich tot drie groepen: jongeren, ouderen, mensen met een beperking

Print deze pagina
Terug naar het overzicht