website_Tekstballon_pers

#Blacklivesmatter

De beelden van de moord door een politieagent op de Afro-Amerikaan George Floyd, in Minneapolis wegen wereldwijd zwaar door. Ze leiden terecht tot protest en verontwaardiging inzake racisme. Ook hier in België.  

Niet alleen in Amerika, maar ook in België kampen we met racisme en grote ongelijkheden ten opzichte van personen van kleur. Slachtoffers van racisme en discriminatie kaarten het probleem al jaren aan. De veelvuldigheid aan persoonlijke getuigenissen worden ook nog eens versterkt door allerhande onderzoeken en statistieken die racisme en discriminatie duidelijk blootleggen. Denk maar aan de enorme etnische kloof op onze arbeidsmarkt, onderzoeken naar discriminatie bij aanwerving, het racisme op de werkvloer, en de afwijzingen op de huurmarkt. Denk aan de etnische kloof in ons onderwijs. En zo verder.  

Een universitair onderzoek, in opdracht van de KBS[1]*, toonde in 2017 aan dat mensen van Sub-Saharaanse origine in België een zeer hoge opleidingsniveau hebben in vergelijking met het algemene gemiddelde in België, en toch meer getroffen worden door werkloosheid. De werkloosheid van de Afro-descendenten ligt viermaal hoger dan bij de Belgen zonder migratieachtergrond. 

De Verenigde Naties hebben 2015-2024 uitgeroepen tot het decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. De VN erkent dat racisme en discriminatie nog lang niet is uitgebannen en dat mensen van Afrikaanse herkomst nog altijd worden geconfronteerd met sociaal, juridisch en raciaal onrecht. De VN riep alle lidstaten op om concrete actie en maatregelen te nemen om de ongelijkheid en discriminatie van mensen van Afrikaanse afkomst aan te pakken.

In het spoor van de andere lidstaten liet België weten een raamwerk te willen creëren als instrument voor de Verenigde Naties, de civiele samenleving en particuliere actoren om de verdere ongelijkheid en discriminatie van mensen van Afrikaanse afkomst aan te pakken. 4 jaar na datum lanceerde de Belgische overheid op 25 juni 2019 de inauguratie van dat decennium. Niet zonder wrijving, omdat dit in eerste instantie al 4 jaar te laat kwam en ten tweede ook niet gekoppeld werd aan concrete acties of een specifiek actieprogramma. België werd daarnaast ook door de Verenigde Naties op de vingers getikt inzake haar omgang met haar koloniaal verleden. 

Tot op heden zijn er nog steeds geen concrete acties,maatregelen of een specifiek programma gekoppeld aan de lancering van het decennium. Vanuit het Minderhedenforum roepen we de Belgische overheid op om de dialoog met de betrokken Afrikaanse gemeenschappen en initiatieven opnieuw aan te vatten en tot een concreet actieplan te komen.

Het Minderhedenforum zet zich al een decennia in tegen alle vormen van racisme, discriminatie en ongelijkheid. En dit zullen we blijven doen. Zo trekken we momenteel mee aan de kar van de NAPAR-coalitie, dat voor een interfederaal actieplan tegen racisme ijvert. Deze Coalitie wil dat België racisme structureel en institutioneel aanpakt. Hiervoor werkten we samen met tal van andere middenveldorganisaties heel concrete beleidsvoorstellen uit voor een interfederaal actieplan tegen racisme. Dat ook aandacht heeft voor intersectionaliteit en specifieke vormen van racisme zoals afrofobie, islamofobie, romafobie, antisemitisme, etc.. 

Het inhoudelijk dossier met de actievoorstellen van de Coalitie kun je hier lezen:

 

De huidige gebeurtenissen mogen niet meer enkel tot verontwaardiging leiden van onze beleidmakers, maar wel tot concrete acties en een reële verandering.  

#BlackLivesMatter

Terug naar het overzicht