PAJ vzw

PAJ vzw

Logo PAJPAJ vzw, het Platform Allochtone Jeugdwerkingen, is een koepelorganisatie van allochtone jeugdwerkingen, die tot doel heeft:

  • allochtone jongeren te stimuleren een engagement in het jeugdwerk op te nemen
  • deze jongeren en hun verenigingen te stimuleren, te coördineren en te ondersteunen op administratief, inhoudelijk, logistiek en juridisch vlak
  • hen te begeleiden in een maatschappelijk/pedagogisch project om de kwaliteit van deze jeugdwerkinitiatieven ter verhogen en de sociale integratie van hun leden te bevorderen
  • de onderlinge cohesie en samenwerking tussen de lidverenigingen te verhogen
  • op te treden als bruggenbouwer tussen klassiek en allochtoon jeugdwerk
  • de belangenbehartiging en pleitbezorging van de achterban op te nemen
  • te fungeren als een proeftuin waarin jongeren kunnen experimenteren met allerlei jeugdwerkvormen teneinde het jeugdwerk te vernieuwen

Contact:
Tel.: 03 677 15 80
E-mail: info@paj.be
Website: www.paj.be
Facebook

Hoofdkantoor: Coebergerstraat 35, 2018 Antwerpen

Print deze pagina