FAQ

Mentor2 What?

Mentor2 What? Alles wat je moet weten over Mentor2Work in 12 vragen.

1.      Wat is Mentor2Work?

Mentor2Work is een initiatief waarbij werkzoekenden (mentees) met een migratieachtergrond en mensen actief op de arbeidsmarkt (mentoren) elkaar gaan versterken. In duo’s engageren ze zich om gedurende zes maanden regelmatig af te spreken. Hun hoofddoelstelling is de mentee bij te staan in zijn of haar zoektocht naar werk. Motivatiebrieven en cv’s onder de loep nemen, meer uitleg over de sector waar ze aan het solliciteren zijn, specifieke taalkennis aanleren, netwerk vergroten of een luisterend oor zijn op moeilijke momenten. Het hoort allemaal bij een mentoringstraject. 

 Aan de andere kant krijgen mentoren de kans om nieuwe mensen te leren kennen, vaak mensen uit andere landen of culturen. Het werkt verrijkend voor hen. Op een gelijkwaardige manier gaan ze in traject en versterken ze elkaar tijdens dit proces.

 Parallel aan dit traject biedt Mentor2Work een aantal specifieke trainingen voor mentoren en mentees.

 2.      Waarom Mentor2Work?

Superdiversiteit is reeds de realiteit in veel steden en gemeenten maar spiegelt zich niet voldoende weer op de werkvloer van bedrijven. Mensen met een migratieachtergrond botsen ondanks hun talenten en relevante ervaring vaak op heel wat drempels in hun zoektocht naar werk.

Mentoring naar werk wordt al een aantal jaren wereldwijd toegepast en studies tonen aan dat werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hierbij gebaat zijn. Deelnemers krijgen zo de kans om bepaalde competenties en vaardigheden te ontwikkelen en om zicht te krijgen op hun eigen talenten. Mentees vinden bovendien een klankbord in hun mentoren om de zoektocht naar werk vol te houden.

Naast deze voordelen is mentoring naar werk een heel geschikt instrument om individuen en werkgevers in contact te brengen met werkzoekenden met een migratieachtergrond. Door laagdrempelig in contact te komen met elkaar, leren ze het verhaal achter mensen te zien en worden vooroordelen ontkracht. 

Het Minderhedenforum wilt met Mentor2Work de afstand tussen werkgevers en potentiële medewerkers met een migratieachtergrond verkleinen. We brengen ondergesneeuwd talent terug tot de oppervlakte. We staan potentiele medewerkers bij in hun zoektocht naar een zinvolle job op maat van hun capaciteiten.

 Dit project kadert in het beleid Focus op Talent van Minister van Werk Philippe Muyters

 3.      Ik ben werkzoekend, kan ik een mentee worden?

  • Je bent op zoek naar werk en je hebt een migratieachtergrond.
  • Je hebt momenteel geen werk of je job sluit niet aan bij je potentieel of opleidingsniveau.
  • Je zoektocht naar werk loopt moeizaam en je wenst extra ondersteuning daarin.
  • Je bent sterk gemotiveerd en bereid om regelmatig af te spreken met een mentor en om trainingen te volgen.

Je kan je in dat geval alvast inschrijven als mentee. Onze coaches en mentoren staan klaar om hun expertise te delen met jou.

 4.      Kan ik een mentor worden?

  • Je hebt kennis van de sector en het netwerk waarin je werkt. 
  • Je wilt graag je beroepskennis en expertise delen. 
  • Je wilt je maatschappelijk engageren en je coachende vaardigeden versterken.
  • Je bent op zoek naar platformen waar je in contact kan komen met mensen uit diverse realiteiten.

Als mentor sta je mensen op zoek naar werk bij en versterk je hen daarin. Je geeft als vrijwilliger de mentee het duwtje in de rug dat hij of zij nodig heeft.

5.      Hoe kan ik een mentor/mentee worden?

Laat je gegevens achter via dit contactformulier en wij contacteren jou.

 

 6.      Mijn regio staat er niet bij, wat moet ik doen?

Onze werking is geconcentreerd rond de steden Gent, Antwerpen, Mechelen, Vilvoorde, Genk en Hasselt. Dat betekent niet dat je je steentje niet kan bijdragen als je er niet woont. Neem vrijblijvend contact op met ons zodat we samen kunnen bekijken wat mogelijk is in jouw geval.

 

 7.      Wat gebeurt er nadat ik me heb ingeschreven? 

De Mentor2Work-coach neemt contact met je op en maakt een afspraak voor een intakegesprek. Na het gesprek gaat de Mentor2Work-coach op zoek naar een matching en wordt een mentee gematched aan een mentor. Dan gaat het traject van start.

8.      Wie is de Mentor2Work-coach?

De Mentor2Work-coach fungeert als aanspreekpunt en ondersteunt zowel de mentee als de mentor in hun traject.  Deze ondersteuning gebeurt op maat van het duo via onder andere een tussentijds opvolgingsgesprek, reflectiemomenten, vormingen rond mentoring en arbeidsmarkt, feedback, etc. 

 9.      Hoeveel keer komen een mentor en mentee samen?

De mentor en de mentee komen gedurende 6 maanden, 2 keer per maand samen om de zoektocht naar werk van de mentee te bespreken.

10.     Wat is de bedoeling van de bijeenkomsten tussen mentor en mentee?

Tijdens de bijeenkomsten geeft de mentor feedback over het CV, bespreekt sollicitatiegesprekken, krijgt de mentee tips om een job in de sector te vinden, etc.  De mentor is ook een klankbord voor de mentee om over moeilijke momenten te kunnen reflecteren. Tijdens deze contacten is er uiteraard tijd om te spreken over andere zaken dan werk. Mentoren krijgen de kans om de verhalen achter mentees te ontdekken. Het traject wordt zo als verrijkend ervaren voor beide partijen.

11.     Wanneer is het mentoringtraject gedaan?

Het mentortraject duurt maximum 6 maanden. Afhankelijk van wat de mentor en mentee samen afspreken, kan het vroeger worden stopgezet.

12.      Ik heb nog andere vragen.

Stuur dan een mailtje naar mentor2work@minderhedenforum.be

 

Print deze pagina