Van Diagnostiek naar Meetinstrument

we hebben een meetinstrument dat de buurtlens heet (kijk maar eens op de website) en voor het einde van dit jaar willen we hierop indicatoren bouwen en meetpunten bepalen. Daarna willen we er concreet samen met buurten in België (3 per provincie) een nulmeting mee maken. Super-boeiend allemaal, maar je moet wel wat affiniteit en vooral goesting hebben om je op het kruispunt van sociologie, antropologie en ruimtelijke planning te begeven.

  • Plaats: Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel
  • Bedrijf: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
  • Omschrijving bedrijf:

    Vicinia vzw is een onafhankelijk platform dat focust op nabijheid en lokale participatie. Het maatschappelijke doel van Vicinia is om te ontdekken wat buurten sterker maakt. Vicinia werd opgericht door vijf partners, op initiatief van Matexi, samen met BNP Paribas Fortis, Partena Promeris, bpost en de Koning Boudewijnstichting.

    De gegevens en kennis die geproduceerd worden door Vicinia steeds publiek beschikbaar. Concreet lijst Vicinia buurtinitiatieven op in haar atlas van buurtinitiatieven met als ultiem doel te onderzoeken hoe buurten mekaar kunnen inspireren, wat de capaciteit van buurten bepaalt, hoe buurtkennis omgezet kan worden in innovatie en hoe werknemers en belanghebbenden betrokken kunnen worden bij buurtinnovatie.

  • Contactpersoon: Ingrid Hui-Ying Huang
  • Email: stages@bblv.be
  • Telefoon: 22821746