Van Atlas naar Terrein

je verdiept je in de werking en je hebt vooral veel zin om de data-objecten en categorieën verder vorm te geven. De beste manier om dat te doen is door mee initiatieven in te geven en mensen op het terrein te ondersteunen met de ingave. De atlas telt nu meer dan 500 initiatieven. Daarnaast werk je mee aan het bekendmaken van de atlas, het verfijnen van de instructies voor gebruik, verdere ontwikkelingen en als je echt gedreven bent… de samenwerkingsvormen en types licenties daaromtrent.

  • Plaats: Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel
  • Bedrijf: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
  • Omschrijving bedrijf:

    Vicinia vzw is een onafhankelijk platform dat focust op nabijheid en lokale participatie. Het maatschappelijke doel van Vicinia is om te ontdekken wat buurten sterker maakt. Vicinia werd opgericht door vijf partners, op initiatief van Matexi, samen met BNP Paribas Fortis, Partena Promeris, bpost en de Koning Boudewijnstichting.

    De gegevens en kennis die geproduceerd worden door Vicinia steeds publiek beschikbaar. Concreet lijst Vicinia buurtinitiatieven op in haar atlas van buurtinitiatieven met als ultiem doel te onderzoeken hoe buurten mekaar kunnen inspireren, wat de capaciteit van buurten bepaalt, hoe buurtkennis omgezet kan worden in innovatie en hoe werknemers en belanghebbenden betrokken kunnen worden bij buurtinnovatie.

  • Contactpersoon: Ingrid Hui-Ying Huang
  • Email: stages@bblv.be
  • Telefoon: 22821746