Studie laadinfrastructuur voor emissievrij transport

Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te realiseren, moet de uitstoot van de transportsector de komende decennia drastisch naar omlaag. Elektrische voertuigen vormen een minder vervuilende variant op de diesel- en benzinewagens. Ze kunnen rijden op 100% hernieuwbare stroom en zijn beter voor de luchtkwaliteit. Hun milieuwinst stijgt verder als je ze deelt, produceert volgens de principes van een circulaire economie en doordacht inzet in het mobiliteitssysteem. Toch raken elektrische voertuigen in ons land moeilijk van de grond. Het aandeel elektrische wagens in de totale autoverkoop bedraagt momenteel slechts 0,5 procent.

Een van de grote voorwaarden voor de elektrificatie van de transportsector is voldoende laadinfrastructuur. Bond Beter Leefmilieu wil onderzoeken hoe we de laadinfrastructuur in Vlaanderen moeten uitbouwen als we ervan uitgaan dat in de toekomst bijna alle voertuigen emissievrij moeten zijn.

 • Plaats: Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel
 • Bedrijf: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
 • Omschrijving bedrijf:

  Bond Beter Leefmilieu verenigt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen en versterkt de stem van alle milieubewuste koplopers in Vlaanderen. Samen met hen initiëren en stimuleren we de transitie naar een duurzame samenleving met een volledig hernieuwbare, circulaire economie. We maken dit concreet door met burgers, bedrijven en overheden aan haalbare en innovatieve oplossingen te werken. We willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen goed leeft zonder te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid.

  We laten de stem van actieve burgers en groeperingen luider klinken. We inspireren en activeren hen met informatie en campagnes. Bedrijven ondersteunen we in het vinden van milieuvriendelijke oplossingen en het creëren van een markt hiervoor. Door overleg, onafhankelijk advies en opinievorming geven we richting aan het beleid van overheden.

 • Website: https://www.bondbeterleefmilieu.be/
 • Contactpersoon: Ingrid Hui-Ying Huang
 • Email: stages@bblv.be
 • Telefoon: 22821746