Opzetten en ondersteunen van campagne rond burgerparticipatie & coöperaties

Tijdens de stage zal je instaan voor het mee opzetten en uitbouwen van een dit project/campagne. Hierbij contacteer je bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen die dit op de kaart willen zetten en help je met het uitwerken van activiteiten, specifiek voor de maand oktober/november 2018. Je staat ook in voor het organiseren van evenementen zoals coöperantenmarkt, netwerkevent of een volksvergadering.

 • Plaats: Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel
 • Bedrijf: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
 • Omschrijving bedrijf:

  Bond Beter Leefmilieu verenigt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen en versterkt de stem van alle milieubewuste koplopers in Vlaanderen. Samen met hen initiëren en stimuleren we de transitie naar een duurzame samenleving met een volledig hernieuwbare, circulaire economie. We maken dit concreet door met burgers, bedrijven en overheden aan haalbare en innovatieve oplossingen te werken. We willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen goed leeft zonder te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid.

  We laten de stem van actieve burgers en groeperingen luider klinken. We inspireren en activeren hen met informatie en campagnes. Bedrijven ondersteunen we in het vinden van milieuvriendelijke oplossingen en het creëren van een markt hiervoor. Door overleg, onafhankelijk advies en opinievorming geven we richting aan het beleid van overheden.

 • Website: http://www.bondbeterleefmilieu.be
 • Contactpersoon: Ingrid Hui-Ying Huang
 • Email: stages@bblv.be
 • Telefoon: 22821746