Onderbenutte ruimte activeren

Afhankelijk van de opleiding en de interesse kan op één onderdeel gefocust worden:

 • op terrein onderbenutting in kaart brengen
 • desk research om gegevens over onderbenutting te verzamelen
 • stedenbouwkundige voorstellen of ontwerpen maken voor benutting van ondergebruikte ruimte
 • nagaan welke regels intensief ruimtegebruik tegenwerken en beleidsvoorstellen uitwerken om hieraan te verhelpen
 • een verdienmodel uitwerken voor intensief ruimtegebruik
 • Plaats: Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel
 • Bedrijf: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
 • Omschrijving bedrijf:

  Bond Beter Leefmilieu verenigt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen en versterkt de stem van alle milieubewuste koplopers in Vlaanderen. Samen met hen initiëren en stimuleren we de transitie naar een duurzame samenleving met een volledig hernieuwbare, circulaire economie. We maken dit concreet door met burgers, bedrijven en overheden aan haalbare en innovatieve oplossingen te werken. We willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen goed leeft zonder te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid.

  We laten de stem van actieve burgers en groeperingen luider klinken. We inspireren en activeren hen met informatie en campagnes. Bedrijven ondersteunen we in het vinden van milieuvriendelijke oplossingen en het creëren van een markt hiervoor. Door overleg, onafhankelijk advies en opinievorming geven we richting aan het beleid van overheden.

 • Website: https://www.bondbeterleefmilieu.be/
 • Contactpersoon: Ingrid Hui-Ying Huang
 • Email: stages@bblv.be
 • Telefoon: 22821746