Lector Engels – 40% (in het eerste semester)

Je geeft English communication binnen de opleiding Office Management, nl.

-Getting around 1 en 2 aan de tweedejaarsstudenten van het traject business & languages

-Getting organised aan de eerstejaarsstudenten van het traject HR for business

Je zet in op hedendaagse professionele communicatievaardigheden in het Engels. Er komen

diverse topics uit een professionele context aan bod en je koppelt hier de grammatica, professionele woordenschat en communicatieve vaardigheden aan. Je kan aan de slag gaan met (groeps)presentaties, portfolio’s, schrijf- en conversatieopdrachten, enz. Tijdens ‘English communication: Getting organised’ zorg je ervoor dat de studenten zowel de Engelse taalbeheersing als de nodige organisatievaardigheden ontwikkelen die ze nodig zullen hebben tijdens hun studies en hun latere loopbaan. Het einddoel is dat je de studenten ‘literate’ maakt zodat ze ook in het Engels de nodige soft en hard skills aanleren die ze nodig hebben als ze gaan werken.

Het totale takenpakket van een docent is zeer divers.

-Je denkt mee na over educational design, nieuwe (vak)inhouden, werkvormen,… Je ontwikkelt uitdagend, inspirerend en toekomstgericht onderwijs en zoekt naar oplossingen om resultaatgericht om te gaan met diversiteit binnen studentengroepen. Online onderwijs zal een integraal onderdeel uitmaken van je onderwijsactiviteit en dit in versneld tempo sinds de corona-pandemie.

-Je laat studenten leren via feedback, begeleidt en coacht hen in hun leerproces en evalueert hen.

-Je zet graag mee je schouders onder de opleiding en je vak door deel te nemen aan opleidingsraden, overleg met collega’s, opencampusdagen, rekruteringsevents, internationale uitwisseling, enz.

-Je onderhoudt een netwerk met vakgenoten en bedrijven als voeding voor je onderwijsopdracht.

Je stimuleert niet enkel de student om zich te ontwikkelen maar je werkt ook aan je eigen professionalisering, zowel inhoudelijk als pedagogisch-didactisch.