Lector Engels – 100% (ad interim)

Wat ga je doen?

Je geeft English communication binnen de opleiding Office Management, nl.

-Stepping up 1 en 2 aan de eerstejaarsstudenten van event- en projectmanagement

-Building Blocks 1 en 2 aan de eerstejaarsstudenten van cross media management

-English for social media aan de tweedejaarsstudenten van cross media management

-Digital showcasing aan de derdejaarsstudenten van cross media management

Je zet in op hedendaagse professionele communicatievaardigheden in het Engels. Er komen

diverse topics uit een professionele context aan bod en je koppelt hier de grammatica, professionele woordenschat en communicatieve vaardigheden aan. Je gaat aan de slag met (groeps)presentaties, portfolio’s, schrijf- en conversatieopdrachten, pitches, enz. Voor de studenten van cross media management is de link naar sociale media, online platformen en online marketing belangrijk.

Het einddoel is dat je de studenten ‘literate’ maakt zodat ze ook in het Engels de nodige soft en hard skills aanleren die ze nodig hebben als ze gaan werken.

Je begeleidt ook stages en een projectweek voor de studenten van cross media management.

Het totale takenpakket van een docent is zeer divers. Voor een ad interim opdracht zullen niet noodzakelijk alle onderdelen aan bod komen.

-Je denkt mee na over educational design, nieuwe (vak)inhouden, werkvormen,… Je ontwikkelt uitdagend, inspirerend en toekomstgericht onderwijs en zoekt naar oplossingen om resultaatgericht om te gaan met diversiteit binnen studentengroepen. Online onderwijs zal een integraal onderdeel uitmaken van je onderwijsactiviteit en dit in versneld tempo sinds de corona-pandemie.

-Je laat studenten leren via feedback, begeleidt en coacht hen in hun leerproces en evalueert hen.

-Je zet graag mee je schouders onder de opleiding en je vak door deel te nemen aan opleidingsraden, overleg met collega’s, opencampusdagen, rekruteringsevents, internationale uitwisseling, enz.

-Je onderhoudt een netwerk met vakgenoten en bedrijven als voeding voor je onderwijsopdracht.

Je stimuleert niet enkel de student om zich te ontwikkelen maar je werkt ook aan je eigen professionalisering, zowel inhoudelijk als pedagogisch-didactisch.