Directeur (m/v/x) Statutair – Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent – niveau A

Dit is dé job voor jou, want:

Je staat aan het hoofd van de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent. Deze dienst wordt een nieuw samengestelde dienst vanuit het samengaan van de Dienst Monumentenzorg en Architectuur en de Dienst Stadsarcheologie Gent. Je staat in voor de coördinatie van de dienst en coacht en motiveert je medewerkers. In de nieuwe structuur bestaat de dienst uit twee teams:

Team Monumentenzorg (8,5 VTE):

Dit team heeft als belangrijkste taken:

 • Adviseren van stedenbouwkundige vergunningen vanuit context Monumentenzorg
 • Adviseren beschermingen, meldingen beschermd stadsgezicht, funerair erfgoed, subsidies, restauraties, …
 • Subsidiëren restauraties merkwaardige niet-beschermde gebouwen en funerair erfgoed
 • Draagvlakverbreding onroerend erfgoed
 • Breder beleid met betrekking tot overige instrumenten voor erfgoedbeleid (bvb. beheersplannen, handhaving,…) verder uitwerken en implementeren

De uitdagingen voor dit team liggen in het aanleveren van daadkracht en bewijskracht in de bescherming en waardering van erfgoed in onze stad. Dit gebeurt op basis van een duidelijke visie die verder wordt uitgewerkt in een lange termijnplanning en in de opmaak van een transparant afwegingskader voor erfgoedadvies.

Team Stadsarcheologie ( 12,2 VTE):

Dit team heeft als belangrijkste taken:

 • Opnemen van archeologische handelingen op eigendommen van de Stad Gent en op het openbaar domein in Gent (conform onroerend erfgoeddecreet)
 • Beheer en ontsluiting van het archeologisch depot en archief
 • Regiefunctie voor bouwprojecten met archeologische consequenties die in Gent door derden of andere actoren worden uitgevoerd
 • Kennisopbouw en kennisdeling rond de geschiedenis van Stad Gent

Op korte termijn liggen de uitdagingen voor dit team er in om de veranderde opdracht die het vernieuwde onroerend erfgoed decreet (sinds half 2016 actief) met zich mee brengt kwalitatief te blijven bolwerken. Daarnaast is het ook belangrijk dat dit team naast deze grote operationele uitdagingen ook op de lange termijn haar gekende grote archeologische expertise en vooraanstaande kennis van de Gentse stadsgeschiedenis kan bestendigen.

De beide teams van de dienst hebben een eigen vrij op zichzelf staande inhoudelijke en operationele werking en zijn bevolkt met ‘professionals’ met erkende expertise en specialisatie. Van jou wordt verwacht dat je de teams en medewerkers ruimte geeft om hun (operationele) autonomie op te nemen en dat je de teams kan uitdagen in hun (beleidsvoorbereidend) werk.

 • Als directeur faciliteer en manage je de verankering en het delen van deze gespecialiseerde kennis aan de hand van performante systemen.
 • Het creëren van een positieve werksfeer en een goede balans tussen de beide teams en hun specifieke noden is voor jou een vanzelfsprekendheid.
 • Inhoudelijk zal je ook dienen in te zetten op een goede samenwerking en afstemming rond het opzetten van een werking rond de thema’s ‘Bouwhistorie’ en ‘Landschappen’. Je zal samen met jouw teams, het departementshoofd en de politieke mandatarissen afwegen of Gent in de toekomst een “onroerend erfgoedgemeente” wil worden.

Samenwerking met andere diensten

 • Als directeur heb je een belangrijke sleutelrol om de verwevenheid in de werking van interne en externe diensten op verschillende thema’s een gepaste plaats te geven in de (samen)werking.
 • Er is een nauwe verwevenheid in werking met een deel van de Dienst “Archief Gent” voor wat betreft gebruik, opbouw en delen van stadskennis (zowel met Stadsarcheologie als met Monumentenzorg). Bijkomend delen Stadsarcheologie en Archief ook de werklocatie “Zwarte Doos”. Om deze linken ook in de praktische en inhoudelijke werking te honoreren zetelt een coördinator/aanspreekpunt vanuit het Archief ook in het stafteam van de dienst.
 • Daarnaast is er vanuit het onroerend erfgoeddecreet een sterke link met de werking van de Groendienst voor wat betreft beleid en uitvoering van de thema’s Monumentenzorg, Archeologie en Landschappen. Voor Monumentenzorg is er uiteraard ook de link inzake de advisering van stedenbouwkundige vergunningen, RUP’s, ruimtelijke planning,… met de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. Er zal ook een nauwe samenwerking nodig zijn met de Stadsbouwmeester. Beleid inzake monumentenzorg en architectuurbeleid zijn ook inhoudelijk sterk gelieerd en dienen samen te evolueren naar een eenduidig beleid rond onroerend erfgoed met oog voor de historische component en met oog voor de evolutie in maatschappelijke ruimtelijke noden.

Goed! Wat zijn de voorwaarden?

 • Je beschikt over 4 jaar relevante leidinggevende ervaring én minstens 2 jaar relevante ervaring in het inhoudelijke domein. Beide ervaringsvereisten kunnen op éénzelfde moment verworven zijn.
 • Meer informatie vind je op jobs.gent.be.

 

Als dit jouw job wordt, wat krijg je dan van ons?

 • Een voltijdse statutaire tewerkstelling van onbepaalde duur
 • Een aantrekkelijk salaris: startloon van 4.466 euro Bruto. Dit ligt hoger met relevante anciënniteit
 • Maaltijdcheques
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding
 • Een gratis hospitalisatieverzekering. Maar wees toch maar voorzichtig!
 • Eindejaarspremie
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen
 • Eventueel mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren

 

Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op 29/01/2019. Solliciteer online via http://bit.ly/directmon-290119-mf

Heb je nog vragen over de procedure of de jobinhoud?

Onze Dienst Selectie en Mobiele Ploeg staat voor je klaar. Surf naar jobs.gent.be, bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

 • Plaats: Botermarkt 1, 9000 Gent
 • Bedrijf: Stad Gent
 • Omschrijving bedrijf:

  “Meer dan 4000 personen zetten zich dagelijks in om ervoor te zorgen dat Gent een aangename stad is om in te wonen, in te werken en om te bezoeken. Elk van hen doet dit vanuit zijn of haar expertise: groen onderhouden, kinderen verzorgen in de opvang, het loket van burgerzaken bemannen enzovoort. Maar Stad Gent doet meer dan je denkt: denk maar aan wegenwerken opvolgen, stadsvernieuwingsprojecten leiden, nieuwe stadsgebouwen realiseren en bestaande onderhouden, de organisatie financieel gezond houden, en zoveel meer. Hierbij houden we steeds de klant en het resultaat voor ogen.

  In ruil voor jouw inzet bieden we een competitief loon, aangevuld met maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering. Bovendien geniet je van een aantrekkelijke vakantieregeling, heel wat opleidingsmogelijkheden en indien mogelijk ook van glijdende uren en telewerk.

  Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.”

  Bedankt voor de moeite!

 • Website: http://bit.ly/directmon-290119-mf
 • Contactpersoon: Dienst Selectie
 • Email: vacatures@stad.gent
 • Telefoon: 092667560