COÖRDINATOR ‘SCREENING & ORIËNTERING’

Als coördinator leidt jij de werking ‘Screening & Oriëntering’ in goede banen en vertegenwoordig je het Huis daarin ook extern. Je stuurt het team aan en je begeleidt de medewerkers in het volbrengen van de volgende deelopdrachten:

 klanten begeleiden in hun zoektocht naar de taalopleiding of de oefenkans die het best bij hen past.

 het taalniveau en de leervaardigheid van klanten testen, met eventuele attestering.

 de registratie van klantgegevens en -trajecten in een kruispuntdatabank.

Het team ‘Screening & Oriëntering’ bestaat uit 34 medewerkers: 1 onthaalmedewerker, 23 educatief consulenten, 3 administratief medewerkers, 4 stafmedewerkers, 2 teamcoaches en 1 teamcoördinator.

De stafmedewerkers (4) en teamcoaches (2) vormen samen met de teamcoördinator de dragende structuur van het team.

 • Plaats: Nieuwland 9, 1000 Brussel
 • Bedrijf: Huis van het Nederlands Brussel
 • Omschrijving bedrijf:

  Het Huis van het Nederlands Brussel wil van het Nederlands een troef maken voor zoveel mogelijk Brusselaars.

  De organisatie:

   informeert en test mensen die Nederlands willen leren en adviseert hen over cursussen, zelfstudie en Nederlandstalige activiteiten.

   schrijft zijn klanten in voor de meest geschikte cursus Nederlands.

   helpt Brusselaars om Nederlands te oefenen.

   stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plaats te geven.

   werkt mee aan de kwaliteit van het aanbod Nederlands voor volwassenen in de hoofdstad.

  Met meer dan 80 enthousiaste medewerkers, meer dan 60 vrijwilligers en samen met 15 partnerorganisaties vervult het Huis van het Nederlands Brussel opdrachten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Brusselse overheid. Het Huis volgt ook enkele internationale projecten op.

 • Website: https://www.huisnederlandsbrussel.be/
 • Contactpersoon: Maarten Mommaerts
 • Email: talent@huisnederlandsbrussel.be
 • Telefoon: 023139600