Cleaner Car Contracts

Cleaner Car Contracts wil schonere auto’s op de weg krijgen. Om dat te bereiken, brengen we leasebedrijven, fleetowners en de milieubeweging samen. Ons gemeenschappelijk doel: een meer duurzame bedrijfsmobiliteit, minder brandstofkosten en een schonere wereld. Door deel te nemen, engageren leasefirma’s en fleetowners zich om hun wagenpark ecologischer te maken. Ze verbinden zich ertoe om vooropgestelde verbeteringen op het vlak van CO2-uitstoot en Ecoscore na te streven, introduceren zero-emissievoertuigen in hun vloot en krijgen hiervoor erkenning, ondersteuning en advies vanuit het netwerk.

 • Plaats: Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel
 • Bedrijf: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
 • Omschrijving bedrijf:

  Bond Beter Leefmilieu verenigt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen en versterkt de stem van alle milieubewuste koplopers in Vlaanderen. Samen met hen initiëren en stimuleren we de transitie naar een duurzame samenleving met een volledig hernieuwbare, circulaire economie. We maken dit concreet door met burgers, bedrijven en overheden aan haalbare en innovatieve oplossingen te werken. We willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen goed leeft zonder te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid.

  We laten de stem van actieve burgers en groeperingen luider klinken. We inspireren en activeren hen met informatie en campagnes. Bedrijven ondersteunen we in het vinden van milieuvriendelijke oplossingen en het creëren van een markt hiervoor. Door overleg, onafhankelijk advies en opinievorming geven we richting aan het beleid van overheden.

 • Website: https://www.bondbeterleefmilieu.be/
 • Contactpersoon: Ingrid Hui-Ying Huang
 • Email: stages@bblv.be
 • Telefoon: 022821746