Atlas, integratie & inburgering Antwerpen zoekt een algemeen directeur

Plaats in de organisatie

Als algemeen directeur ben je eindverantwoordelijke voor het realiseren van de doelstellingen en voor de goede werking van de vzw, in opvolging van de lijnen uitgezet door het bestuur, zowel op Vlaams als stedelijk niveau.

Je rapporteert aan de voorzitter en de raad van bestuur.

Functieomschrijving

Je leidt en inspireert het directieteam. Samen met hen bepaal je in een participatieve managementcultuur de koers van de organisatie en bouw je verder aan een kwalitatieve, efficiënt en effectief functionerende organisatie. Je houdt hierbij rekening met het decretale en stedelijke beleidskader en legt hierbij de focus op een uiteenlopende en diverse doelgroep die beroep doet op de dienstverlening van de vzw, binnen een voortdurend veranderde maatschappelijke context.

Je geeft leiding aan in totaal ongeveer 280 medewerkers via verschillende directeurs, stafmedewerkers en coördinatoren.

Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van samenwerkingsverbanden intern en extern, voor contacten met overheden en beleidsverantwoordelijken.

Verantwoordelijkheden en opdrachten

RESULTAATSGEBIED 1 – BELEIDSVOORBEREIDING

Doel: vanuit de realiteit van de beleidsuitvoering bijdragen tot optimale

beleidsvoorbereiding van de betrokken overheden, in het bijzonder de stedelijke

overheid.

Deelactiviteiten:

 • Je verzamelt en analyseert de input vanuit de praktijk van de werking, de contacten met de stakeholders en samenwerking met partners
 • Je neemt initiatief om beleidsvoorstellen te formuleren
 • Je staat in voor de coördinatie en aansturing van de voorbereidende stappen van het beleidsplanningsproces en bent aanspreekpunt voor het beleid
 • Je evalueert permanent de beleidsmatige effectiviteit van de eigen activiteiten; vanuit de eigen activiteiten en vanuit gedetecteerde trends peilen naar aanvullende maatschappelijke behoeften
 • Je volgt de innovatieve concepten/methodieken/best practices met betrekking tot integratie en inburgering in Vlaanderen, België, Europa en internationaal op
 • Je levert strategische gegevens vanuit de beleidsuitvoering aan de betrokken overheden aan en zorgt voor een goede informatiedoorstroming in het algemeen

RESULTAATSGEBIED 2 – BELEIDSUITVOERING

Doel: Opmaak, uitvoering, opvolging en bijsturing van korte en lange termijnplanning

Deelactiviteiten:

 • Je expliciteert in overleg met alle betrokkenen de opdracht van de vzw binnen het kader van de opdracht van het beleidsdomein en stelt de korte- en lange termijnplanning op
 • Je plant, organiseert, coördineert, volgt op en stuurt de activiteiten van de vzw bij
 • Staat garant voor de optimale uitvoering van de decretaal opgelegde kernopdrachten en het stedelijk bestuursakkoord en geeft daartoe de nodige aansturing binnen de vzw
 • Je evalueert, volgt op en stuurt de beleidsuitvoering van de vzw bij, teneinde de doelstellingen op lange termijn en op korte termijn te realiseren
 • Je werkt nauw samen met eva Vlaanderen en Gent en stedelijke bedrijfseenheden ifv een coherent en efficiënt beleid
 • Je optimaliseert de werking op vlak van organisatiestructuur, financiën, werkingsprocessen, dienstverlening en kwaliteitsbewaking.

RESULTAATGEBIED 3: LEIDING GEVEN

Doel: optimaal benutten en ontwikkelen van de kennis en talenten van medewerkers

Deelactiviteiten:

 • Je geeft leiding en richting aan de centrale staf
 • Je ontwikkelt en/of voert een adequaat personeelsbeleid uit in overleg met het manteam en directiecomité
 • Je coacht, delegeert en geeft feedback aan directe medewerkers

RESULTAATSGEBIED 4: EXTERNE COMMUNICATIE EN RELATIES

Doel: leggen en onderhouden van externe relaties (goede informatie-uitwisseling)

Deelactiviteiten:

 • Je staat in voor het organiseren van een adequate externe communicatie in samenwerking met de stafmedewerker communicatie en rekening houdend met het algemeen communicatiebeleid van de stad Antwerpen
 • Je staat in voor het uitbouwen en onderhouden van netwerken zowel binnen als buiten de groep stad Antwerpen
 • Je onderhoudt goede contacten met de belangrijkste actoren
 • Je verzekert het professioneel imago en de beeldvorming van de vzw

RESULTAATSGEBIED 5: SAMENWERKING

Doel: samenwerking (intern & extern) in functie van een optimale dienstverlening van de vzw

Deelactiviteiten:

 • Je werkt met het directiecomité actief samen aan de gezamenlijke doelstellingen van de vzw
 • Je hebt oog voor transversale thema’s en werkingen over de afdelingen heen
 • Je zet samenwerkingsverbanden op met partners zowel binnen als buiten de groep stad Antwerpen die cruciaal zijn voor de goede werking van de eigen afdeling
 • Je neemt deel aan verschillende overlegorganen

Profiel

·Je bent academisch/universitair geschoold of gelijkwaardig door ervaring

·Je hebt affiniteit met de diverse doelgroepen en thema’s die binnen de werking van de vzw aan bod komen;

·Je hebt kennis van de social profit en met name het integratie- en inburgeringslandschap Je hebt strategisch inzicht, je kan binnen de uitgezette lijnen autonoom visie ontwikkelen en je handelt zelfstandig;

·Je hebt een grondige kennis van people management en kan dit toepassen, je motiveert je medewerkers en je kan hen inspireren tot samenwerking;

·Je bent tegelijk een stevige leider die zich besluitvaardig toont, ook op moeilijke momenten;

·Je hebt sterke relationele en communicatieve vaardigheden en je beschikt over onderhandelingstalent;

·Je hebt oog en aandacht voor innovatie en je kan bestaande werkwijzen en processen in vraag stellen met oog op verbetering en kwaliteitsverhoging.

·Je hebt minimaal 7 jaar ervaring in een leidinggevende functie mogelijk aangevuld met beleidsondersteunende ervaring

·Je kent de visie van een wendbare organisatie en wil deze verder uitdragen binnen de organisatie

·Je hebt steeds oog en aandacht voor innovatie bij het managen van de organisatie

·Je durft bestaande werkwijzen en processen in vraag stellen met het oog op verbetering en kwaliteitsverhoging

·Je bent gebonden aan het strategisch/beleidsmatig kader van de Vlaamse en lokale overheid en kan autonoom handelen binnen de kaders aangegeven door het beleid

·Je doet regelmatig beroep op de Voorzitter en/of de Raad van Bestuur indien nodig

·Je bent stressbestendig en kan omgaan met deadlines

Wij bieden

·Een uitdagende functie met een contract onbepaalde duur – 100%

·Fijne werkplek in Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen, of op één van de andere Atlaslocaties

·Verloning op niveau A5a-A5b (stedelijke barema's) en extra legale voordelen zoals hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques.

·Indiensttreding: zo snel mogelijk

Meer weten?

·www.atlas-antwerpen.be

·Contacteer Frieke.Vanzundert@stad.antwerpen.be

Hoe solliciteren?

Mail je motivatiebrief en CV in het Nederlands ten laatste op 27/01/201 naar Kathy Malfliet – Directie HR via atlas_jobs@stad.antwerpen.be .

 • Plaats: Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen
 • Bedrijf: Atlas integratie en inburgering Antwerpen
 • Omschrijving bedrijf:

  Atlas, integratie en inburgering Antwerpen vzw is een extern verzelfstandigd agentschap van de stad Antwerpen dat instaat voor de uitvoering van het Vlaamse decreet op inburgering en integratie voor de stad Antwerpen.

  Atlas biedt informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad Antwerpen. Bij Atlas kan je terecht voor:

  ·inburgeringstrajecten en informatie over Nederlands leren en oefenen

  ·ondersteuning bij omgaan met etnische-culturele diversiteit en het voeren van een taalbeleid

  ·sociaal tolken en vertalen

  ·juridische dienstverlening over verblijf en rechtspositie

  ·ontmoetingsruimte met expo’s, debat en activiteiten over diversiteit en stedelijkheid

  ·expertise en informatie over diversiteit en inburgering.

  Meer info vind je op http://www.atlas-antwerpen.be/.

 • Website: http://www.atlas-antwerpen.be
 • Contactpersoon: Frieke Van Zundert
 • Email: atlas_jobs@stad.antwerpen.be
 • Telefoon: 03/334 41 48