Administratie en onthaal

Je bent één van de ondersteuners bij Bond Beter Leefmilieu. Samen met het team zorg je voor het onthaal en de administratieve ondersteuning op een milieubewuste manier om de duurzame samenleving te hanteren. Je staat ook in voor de uitvoering van de administratieve taken bij projecten.

Algemene administratieve taken

 • Onthaal (telefonisch en persoonlijk)
 • Postverdeling: inkomende en uitgaande briefwisseling
 • Agendabeheer van vergaderzalen
 • Economaat optimaliseren en beheren
 • Voorraadbeheer
 • Travel management: vervoermiddelen reserveren en uitlenen
 • Contacten van leveranciers updaten
 • Bestellingen plaatsen (kantoormateriaal, catering,…)

Administratieve taken bij projecten

 • Voorbereiding van evenementen en vergaderingen: catering en zaal klaarzetten, documenten kopiëren, mappen opmaken, naametiketten afdrukken,...
 • Bijwonen van evenementen en vergaderingen: onthaal, documenten verdelen,...
 • Opvolging van projecten: nazending, materialen optimaliseren,...
 • Plaats: Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel
 • Bedrijf: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
 • Omschrijving bedrijf:

  Bond Beter Leefmilieu verenigt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen en versterkt de stem van alle milieubewuste koplopers in Vlaanderen. Samen met hen initiëren en stimuleren we de transitie naar een duurzame samenleving met een volledig hernieuwbare, circulaire economie. We maken dit concreet door met burgers, bedrijven en overheden aan haalbare en innovatieve oplossingen te werken. We willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen goed leeft zonder te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid.

  We laten de stem van actieve burgers en groeperingen luider klinken. We inspireren en activeren hen met informatie en campagnes. Bedrijven ondersteunen we in het vinden van milieuvriendelijke oplossingen en het creëren van een markt hiervoor. Door overleg, onafhankelijk advies en opinievorming geven we richting aan het beleid van overheden.

 • Website: https://www.bondbeterleefmilieu.be/
 • Contactpersoon: Ingrid Hui-Ying Huang
 • Email: stages@bblv.be
 • Telefoon: 22821746