Disclaimer

Ontheffing van aansprakelijkheid

Vrijwaring e-mail

De elektronische berichten van het Forum van Etnisch-Culturele Minderheden, met eventuele bijlagen, zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Ze kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk stroken met die van het Forum van Etnisch-Culturele Minderheden. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Indien u per vergissing e-mail ontvangt, wordt u verzocht die te vernietigen en de afzender te informeren.

Vrijwaring website

Het Forum van Etnisch-culturele Minderheden besteedt uiterste zorg aan een zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijke inhoud. Het is echter mogelijk dat de informatie op deze site ongewild onvolledig en/of onjuist is. Het Forum van Etnisch-culturele Minderheden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op zijn site.

Het is mogelijk dat via de internetsite van het Forum van Etnisch-culturele Minderheden toegang wordt geboden tot internetsites en/of pagina's die door derden worden aangeboden. Het Forum van Etnisch-culturele Minderheden aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's van derden. Aan de inhoud van deze informatie van derden kunnen overigens geen rechten worden ontleend.

Vrijwaring activiteiten

Het Forum van Etnisch-culturele Minderheden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de activiteiten, die gepromoot staan in de online Agenda. Wij verbinden ons niet aan eventuele standpunten die tijdens de activiteiten naar voren zouden kunnen komen. Daarin bewaren wij onze neutraliteit en informeren we slechts over het aanbod uit de sector. 

 

Print deze pagina