Minderhedenforum logo
RSS        home        contact          zoek       

web_broodkruimelU bent hier: home>persbericht
 
 
 
 
Werkloosheid mensen met migratieachtergrond stijgt dramatisch

De cijfers winden er geen doekjes om: terwijl de werkloosheid onder ‘autochtonen’ relatief traag toeneemt (4.8 procent), klimt het aantal werklozen uit etnisch-culturele minderheden volgens de VDAB naar 10.4 procent. “ Wij zijn niet meer de enige die hier luidop vragen bij stellen. Vorige jaar al maande de OESO België aan onmiddellijk werk te maken van meer gelijke arbeidskansen voor mensen met migratieachtergrond.”

Ook de Raad van Europa adviseert dat het werkgelegenheidsbeleid sterker de nadruk legt op deze kwetsbare groep. Onze arbeidsmarkt scoort van alle EU-landen immers het slechtst voor de groep mensen met migratieachtergrond. Dat kan niet worden afgeschoven op een individuele verantwoordelijkheid, maar wijst op een groot maatschappelijk probleem.

Volgens het Minderhedenforum noopt de Euorpese aanbeveling tot een bijsturing van het beleid. Het recente Vlaamse loopbaanakkoord stelt enkel 50-plussers en jongeren centraal. “Stilstaan in dit dossier is achteruitgaan. Hoeveel harde cijfers heeft de regering nodig?”

Volgens de organisatie moet minister Muyters deze achterstand op de arbeidsmarkt recht in de ogen kijken en eindelijk een prioriteit maken van evenredig arbeidsdeelname. “ We willen erop wijzen dat de tegenstellingen op de arbeidsmarkt toenemen. Etnisch-culturele minderheden hebben minder kans om een baan te vinden en meer kans om die te verliezen. Als deze onheilsberichten aanhouden, creëren we tegen 2020 een gekleurde onderklasse,” waarschuwt Charkaoui.