définition de médecine d’osteopathic http://pharmaciefr.org/ trousse de médecin Michael kors

Wat doen wij

Het Minderhedenforum geeftt de etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel en mensen met een migratieachtergrond een stem. Als netwerkspeler brengt het Minderhedenforum zijn lidorganisaties samen en construeert gezamenlijk een brug naar overheid en externe spelers. Hiermee wil het Minderhedenforum beleidsmakers op verschillende niveaus informeren, overtuigen en impact op het beleid verwerven, op weg naar een open, democratische en solidaire samenleving.

Binnen het Minderhedenforum zijn er specifieke thema's opgezet die onze werking bepalen:

  • Werk
  • Onderwijs 
  • Cultuur en Jeugd
  • Armoede 
  • Beleidsparticipatie
  • Woonwagenbewoners en Roma
  • Brussel

Ook lopen een aantal projecten rond specifieke onderwerpen:

  • DIVA's samen tegen armoede (DIVA staat voor Diverse Inspirerende Vrouwen van Andere afkomst)
  • Mentor2Work
  • Spreekuur 
Print deze pagina