Minderhedenforum logo
RSS        home        contact          zoek       

web_broodkruimelU bent hier: beleid > werk
 
Werking
_____________________
 

1. Beleidswerk

Meer en beter werk voor etnisch-culturele minderheden is één van de grootste prioriteiten van het allochtone middenveld. De verenigingen stellen meer dan een dozijn recepten voor waarmee het beleid meer diversiteit op de werkvloer kan creëren.
lees meer

2. Activering

Activeringsconsulenten bij de allochtone verenigingen leiden werkzoekenden toe naar werk.

 
Dossiers
_____________________
 
dossier overheidsopdrachten

Het Minderhedenforum beschouwt sociale clausules in overheidsopdrachten als een onmisbare hefboom om hardnekkige werkloosheid onder de kansengroepen weg te werken. Daarom vraagt de koepel van allochtone verenigingen dat alle overheden in dit land in 2009 een beleid uittekenen om sociale clausules voor nondiscriminatie, gelijke kansen en toegankelijkheid te integreren in hun aankoopbeleid en dat ze onverwijld dergelijke clausules invoeren in nieuwe bestekken en contracten.

Dossier sociale criteria voor gelijke kansen en gelijke behandeling in overheidsopdrachten (Minderhedenforum) (pdf)

Een juiste invulling van duurzame overheidsopdrachten (VODO) (pdf)

contacteer ons voor concrete aanbevelingen

 
checklist openbaar ambt

De overheid dient het goede voorbeeld geven wat betreft de tewerkstelling van etnisch-culturele minderheden. De overheid is echter weinig divers, zowel in Vlaanderen (1,6 procent allochtone ambtenaren), federaal als in Brussel (enkel percentages over nationaliteit bekend). Dit heeft onder meer te maken met het slechte imago van de overheidsdiensten en met een aantal structurele barrières in het personeelsbeleid. Om diversiteit bij de overheid te creëren moet dus worden gewerkt op twee fronten. Deze checklist geeft een overzicht van wat te doen.

download de checklist openbaar ambt (pdf)

contacteer ons voor concrete aanbevelingen

 
Dossiers 2002-2011
 

nondiscriminatie

diversiteit in de privésector

diversiteit in het openbaar ambt

arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

beleidskader

 
Recommendations en français

Suivez le link ci-dessous pour plus d'informations sur les recommendations du Forum sur la matière de discrimination à l'emploi.

plus d'informations

 

 

 
Nieuws                                       
_____________________
 
Overtuigende maatregelen zijn nodig om tewerkstellingskloof bij tweede generatie te dichten

16/02/2010 - Gisteren publiceerde Vlaams minister van Werk Philippe Muyters voor het eerst cijfers over de arbeidsmarktpositie van de 2de generatie niet-EU migranten. Uit de studie blijkt dat bijna 70% van hen - tussen 25 en 49 jaar - een baan heeft. Ze hinken daarmee 20 procentpunten achter op ‘autochtone’ Belgen. Het Minderhedenforum vraagt op basis van die cijfers dringend bijkomende acties om personen met etnisch-culturele roots meer kans op werk te bieden.
lees meer

 
Verder gaan dan taallessen op de werkvloer

06/12/2010 - “Geen enkele migrant zal met de huidige methode genoeg Nederlands kennen om aan een job te beginnen." Dat stelt Piet van Avermaet, directeur van het Gentse Steunpunt Diversiteit en Leren in een interview met De Standaard (18/10). "De kennis van het Nederlands is noodzakelijk om te kunnen integreren op het werk of een huis te vinden, terwijl je een taal pas leert op het werk of via je buur." Het Minderhedenforum deelt de opinie van Piet van Avermaet over het gehanteerde aanbod van cursussen Nederlands als tweede taal (NT2).

lees meer

 
Minderhedenforum vraagt meer aandacht voor hooggeschoolde nieuwkomers

24/11/2010 - Uit een analyse van het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) van de Universiteit Antwerpen blijkt dat het aantal hooggeschoolde nieuwkomers in ons land toeneemt”, berichtte De Morgen op 18 november. Het Minderhedenforum pleit daarom al geruime tijd voor meer aandacht voor de situatie van hooggeschoolde nieuwkomers en dit vanuit verschillende beleidsdomeinen zoals inburgering en integratie, onderwijs en werk.

lees meer

 
en verder ...
 
Publicaties
_____________________
 

Meer en beter werk. Aanbevelingen van de allochtone verenigingen

Meer en beter werk. Acties van de allochtone verenigingen