Minderhedenforum logo
RSS        home        contact          zoek       

web_broodkruimelU bent hier: minderhedenforum>gemeentepolitiek
 
Minderhedenforum screent politiek: 'Verdubbel aantal interculturele schepenen'
De gemeentepolitiek weerspiegelt maar voor de helft de etnisch-culturele diversiteit. Dat stelt het Minderforum vast in een studie gemaakt naar aanleiding van de lokale verkiezingen van oktober 2012. De organisatie wil nu dat alle politieke partijen een structurele diversiteitsaudit laten uitvoeren ‘om te kijken hoe de aanwezigheid van diversiteit op elk niveau kan verbeterd worden’, aldus Naima Charkaoui, directeur van het Minderhedenforum.
 
Het Minderhedenforum vindt dat partijen inspanningen moeten leveren om in al hun geledingen de diverse samenleving te weerspiegelen, ook buiten de verkiezingsperiode. Daarom breekt het Minderhedenforum een lans voor doorlichtingen. ‘Partijen kunnen in kaart brengen hoe ze omgaan met de diversiteit van het kiezerskorps, eigen personeel, topfuncties, vrijwilligers en verkozenen. De resultaten kunnen gebruikt worden in een stappenplan voor meer diversiteit,’ klinkt het.

Diversiteit verkozenen

Het Minderhedenforum deed zelf een eerste doorlichting. In het rapport dat de organisatie samenstelde, werd voor 13 Vlaamse centrumsteden en voor Brussel onderzocht in hoeverre de lokale besturen de etnisch-culturele diversiteit van de bevolking weerspiegelen.

Het Minderhedenforum becijferde dat het aantal schepenen met een migratieachtergrond moet verdubbelen in de Vlaamse centrumsteden (van 7 naar 14) en met een derde moet toenemen in Brussel (van 27 naar 37). ‘ Hoewel 11 procent van de bevolking in de centrumsteden een niet-Europese afkomst heeft, vinden we voor slechts 5 procent niet-Europese namen terug in de Vlaamse schepencolleges. Op dat vlak doet Brussel het beter. Daar noteren we 35 procent met een niet-Europese afkomst, terwijl dat voor het schepencollege 21 procent is.’

Ook in gemeenteraden zijn er verhoudingswijs weinig etnisch-culturele minderheden. Zo blijkt uit het vergelijkend onderzoek dat minder dan een vijfde van de Antwerpse gemeenteraad, namelijk 15 procent, een migratieachtergrond heeft. Terwijl 40 procent van de Antwerpenaren een niet-Belgische herkomst heeft.

In Genk is de kloof tussen de diversiteit van de gemeentepolitiek en de bevolking kleiner in vergelijking met de andere centrumsteden. Het aantal etnisch-culturele bewoners bedraagt er 38 procent, in de Genkse politiek zetelen er 27 procent politici met een niet-Europese of Zuid-Europese naam. Kortrijk en Oostende presteren tegen de achtergrond van hun bevolking erg bleekjes met 0 procent in de colleges en ongeveer 3 procent in de gemeenteraad.

Uit de bevindingen blijkt overigens dat de provincies op het vlak van etnisch-culturele diversiteit het zwakste broertje zijn van de politiek. Daar noteert het Minderhedenforum een markante afwezigheid van etnische minderheden.

Het onderzoek wijst ook uit dat etnisch-culturele minderheden die in de politiek stappen vragen om opleiding en ondersteuning. De mandatarissen die meewerkten aan het onderzoek geven aan dat hun engagement hierdoor meer slagkracht zou krijgen.

Witte bastions

Hoewel het aantal etnisch-culturele minderheden in de steden stijgt en hun zichtbaarheid toeneemt, blijkt uit de tellingen dat lokale politiek een wit bastion is. ‘Door de huidige kloof bestaat de kans dat je een groeiend deel van je bevolking buitenspel zet. Zo stevenen we af op een democratisch deficit,’ zegt de directeur van het Minderhedenforum.

‘Het gemeentelijk bestuursniveau staat het dichtst bij de mensen. Het kan dus snel behoeften van buurtbewoners aanvoelen en die politiek vertalen, ongeacht hun etnisch-culturele achtergrond. Steden en buurten zijn vandaag steeds diverser. Gemeenteraden en schepencolleges kunnen daar niet omheen. Ook politieke partijen moeten in actie schieten. Niet alleen bij de samenstelling van de kieslijsten, maar ook in hun hele werking moet diversiteit hoog op de agenda staan ’ zegt Charkaoui.