Minderhedenforum logo
RSS        home        contact          zoek       

web_broodkruimelU bent hier: pers > persberichten
 
 
 

Voor bijkomende informatie:

Bram Sebrechts
communicatie|pers

 
 

Hieronder vindt u de meest recente persberichten en opinies van het Minderhedenforum

Achtergronden vindt u thematisch terug onder het label 'beleid'

 

 
PERSBERICHT: Overtuigende maatregelen zijn nodig om tewerkstellingskloof bij tweede generatie te dichten

16/02/2011 - Gisteren publiceerde Vlaams minister van Werk Philippe Muyters voor het eerst cijfers over de arbeidsmarktpositie van de 2de generatie niet-EU migranten. Uit de studie blijkt dat bijna 70% van hen - tussen 25 en 49 jaar - een baan heeft. Ze hinken daarmee 20 procentpunten achter op ‘autochtone’ Belgen. Het Minderhedenforum vraagt op basis van die cijfers dringend bijkomende acties om personen met etnisch-culturele roots meer kans op werk te bieden.

lees meer

 
OPINIE: Maak het GOK-beleid afdwingbaar

09/02/2011 - Mieke Van Hecke, hoofd van het Katholiek Onderwijs, stelde gisteren dat het beleid om in de Vlaamse scholen een goede sociale mix te bereiken gefaald heeft. Raymonda Verdyck van het GO! trad haar grotendeels bij. Maar Van Hecke en Verdyck gaat gemakshalve voorbij aan de ware redenen voor het falen van het GOK-beleid. En als je die in overschouw neemt, concluderen wij dat de oplossing niet is om het streven naar een sociale mix op te geven, maar om het GOK-beleid meer armslag te geven.

lees meer

 
PERSBERICHT: Rudi Rotthier en Luk Dewulf winnen eerste Interculturele Persprijs voor Journalistiek

22/12/2010 - Het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel, heeft in de Brusselse KVS de eerste Interculturele Persprijzen voor Journalistiek uitgereikt aan Rudi Rotthier en Luk Dewulf. De prijs werd georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Journalisten (VVJ) en heeft als doel om betere interculturele inspanningen bij journalisten te stimuleren.

lees meer

 
OPINIE: Diversiteit doet iedereen zich thuisvoelen op en voor tv
20/11/2010 - De Vlaamse openbare omroep presenteerde gisteren – relatief onverwacht – een quotabeleid om de aanwezigheid van kansengroepen op het scherm te verhogen. Voor etnisch-culturele minderheden streeft de VRT naar een actief aandeel van 6 procent op Ketnet, 12 procent op één en zelfs 20 procent op Canvas. Het Minderhedenforum is uitermate tevreden dat de omroep voor de eerste maal zo concreet uit de hoek komt met een toekomstgerichte visie op diversiteit. We hopen bovendien dat de streefcijfers een element blijken te zijn in een breder verhaal over interculturele televisie.
lees meer
 
PERSBERICHT: VRT-quota zijn belangrijke doorbraak

19/11/2010 - Het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel, juicht de plannen van de VRT toe om aan de hand van quota schermdiversiteit te verhogen. De intentie om naar een grotere actieve aanwezigheid van etnisch-culturele minderheden te gaan, moet de openbare omroep dichter doen aansluiten bij de reële samenstelling van onze maatschappij.

lees meer

 
OPINIE: Wij willen werk, geen 'verdraagzaamheid'

17/11/2010 - Karel van Eetvelt en Peter Leyman noemen in naam van de werkgevers (DS 16 november) discrimineren dom. Niet discrimineren is volgens hen een kwestie van georganiseerd eigenbelang. De werkgeversorganisaties pleiten voor cijfers, feiten en concrete acties, ook bij een thema als 'verdraagzaamheid'. Het Minderhedenforum onderschrijft zo'n zakelijke benadering. Dus waarom moeten wij, en velen met ons, vandaag vaststellen dat overheid en sociale partners betreffende evenredige arbeidsdeelname vaak verzuipen in vage intenties, wollige diversiteitscharters en nietszeggende protocollen?
lees meer

 
OPINIE: Mislukken is geen optie
04/11/2010 - "De multiculturele samenleving is mislukt", wist Angela Merkel ons onlangs te vertellen. Gisteren trad ontslagnemend premier Leterme haar bij. De slogan klinkt etnisch-culturele minderheden in de oren alsof er met ons gewoon niet samen te leven valt. Maar volgens het Minderhedenforum is de discussie over de al dan niet mislukking van de multiculturele samenleving in feite naast de kwestie. Als we de discussie openen over het slagen van de 'multiculturaliteit' in zijn geheel lijkt het of er te onderhandelen valt over de aanwezigheid van etnisch-culturele minderheden. En dat is niet zo. We zijn nu eenmaal burgers van hier.
lees meer
 
PERSBERICHT: Etnisch-culturele minderheden richten Allochtone Gemeenschap op

30/10/2010 - Het Minderhedenforum ziet al tien jaar met eigen ogen hoeveel etnisch-cultureel talent aanwezig is. Wij dragen ook bij tot de ontwikkeling van dat talent. Het resultaat is dat etnisch-culturele minderheden elk jaar meer een plaats in de diverse domeinen van onze samenleving veroveren. Een tentoonstelling met pioniers voor etnisch-culturele minderheden op de Open Forumdag maakte dit treffend duidelijk. Deze tentoonstelling is van 6 november tot 8 januari alvast te bezichtigen in de bibliotheek van Genk. Maar voor het Minderhedenforum blijft de echte doorbraak uit. Daarom gebruiken wij tien jaar Minderhedenforum om symbolisch de Allochtone Gemeenschap op te richten.

lees meer

 
PERSBERICHT: Sensibiliseren alleen is onvoldoende: straf discriminerende uitzendkantoren!
16/09/2010 - Een VOLT-reportage van woensdag 15 september toonde onweerlegbaar aan wat al lang geweten was: uitzendkantoren discrimineren op basis van etnische afkomst. Het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel, roept de sector en de overheid op om hard op te treden tegen elke vorm van racisme. Kantoren die het ‘klant is koning’-principe zo hoog in het vaandel dragen dat ze zonder vragen te stellen mensen van Turkse, Marokkaanse, Russische of welke afkomst dan ook mogelijke arbeid onthouden, moeten er zonder meer uit.
lees meer
 
PERSBERICHT: Minderhedenforum ziet aantal etnisch-culturele politici op Nederlandstalige kieslijsten dalen
19/05/2010 - Naar aanleiding van de nakende federale verkiezingen deed het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel, een onderzoek naar de aanwezigheid van etnisch-culturele minderheden op de kieslijsten. Voor zijn onderzoek gebruikte het Minderhedenforum de Nederlandstalige lijsten (effectieven en opvolgers) van CD&V, Groen!, Lijst Dedecker, N-VA, Open VLD, sp.a en Vlaams Belang. Aan Franstalige zijde werden CDh, Ecolo, MR en PS opgenomen in het onderzoek. De telling is een schatting op basis van naam- en visuele herkenning. Hoewel niet sluitend, geeft de telling een duidelijke indicatie van de aan- of afwezigheid van kleur op de lijsten.
lees meer
 
Persbericht: "Raak discriminerende makelaars in hun portefeuille"

01/04/2010 - Het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel vraagt samen met de Vlaamse huurdersbonden dringend actie nadat een undercoverreportage in het VRT-programma Volt heel wat discriminatie op de woningmarkt aantoonde. Dat mensen nauwelijks aan een huurwoning geraken omwille van hun etnisch-culturele roots is ontoelaatbaar en bovendien onwettelijk.

lees meer

 
Opinie: De leertijd is over: bestrijd nù discriminatie bij stages!

19/03/2010 - Woensdag bracht het duidingsprogramma Ter Zake een reportage over de problemen die etnisch-culturele minderheden ondervinden bij het zoeken naar een stageplaats. Deze getuigenissen zijn slechts het topje van de ijsberg. Bedrijven staan tegenwoordig sowieso al minder open voor stages, maar studenten van allochtone origine ondervinden een bijkomend probleem: zij worden vaak ronduit gediscrimineerd. Daarom pleit het Minderhedenforum ervoor dat zowel de politiek, het onderwijs als de arbeidsmarkt deze discriminatie wegwerken.

lees meer

 
Persbericht: MInderhedenforum juicht schorsing hoofddoekenverbod toe

18/03/2010 - Het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel, is verheugd dat de Raad van State het hoofddoekenverbod in het onderwijs heeft geschorst. "Talloze moslimmeisjes die dreigden volgend jaar een goede opleiding mis te lopen omwille van een verkeerde interpretatie van het begrip 'neutraliteit' kunnen dankzij dit arrest toch hun talenten ontplooien in de school van hun keuze," zegt Naima Charkaoui, directeur van het Minderhedenforum.

lees meer

 
Opinie: Wie vertegenwoordigt de allochtoon?
19/02/2010 - Een onderzoek van de Hogeschool Gent (Metro, 18/02/2010) zegt dat allochtone politici nog te vaak in een positie van woordvoerder van de zogenaamde allochtone gemeenschap geduwd worden. Ook al vragen zij daar niet om. Bovendien kijkt men argwanend als zij zich profileren op thema’s als integratie. Dat moet dringend veranderen, vindt het Minderhedenforum.
lees meer
 
Opinie: Halt aan de media-islam
27/01/2010 - Meer dan 1 miljoen mensen keken maandag naar de nieuwe reportagereeks van journaliste Annemie Struyf op één. In de eerste aflevering volgde ze een tot moslima bekeerde jonge vrouw. ‘In Godsnaam’ bleef echter willens nillens hangen in het clichébeeld rond moslims dat nu al jarenlang de media domineert: conservatief en met weinig vrijheid voor de vrouw. Dus waarom klopt Annemie Struyf zich op de borst voor weeral een ‘dappere’ reportage over deze godsdienst?
lees meer
 
Persbericht: Commerciële zenders domineren shortlist Interculturele Tv-prijs
11/12/2009 - De nominaties voor de tweede Interculturele Tv-prijs van het Minderhedenforum zijn bekend. Van de 27 inzendingen haalden 8 programma's de shortlist. Opvallend verschil met de eerste editie is de dominantie van commerciële zenders in de nominaties. Non-fictie scoort bovendien beter dan fictie in de lijst.
lees meer
 
Persbericht: "Nieuwe wegen in de strijd tegen discriminatie nodig"

10/12/2009 - Het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel, is geschokt door het onderzoek van Sein dat 1 op 5 Limburgse bedrijven liever geen allochtoon in dienst neemt. Voor mensen met een andere huidskleur is dit in tijden van jobschaarste bijzonder demotiverend.
lees meer

 
Opinie: Participatie - de sleutel tot succes

26/11/2009 - In zijn opiniestuk over het identiteitsgevoel bij Turken en Marokkanen (DS 24 november) hekelt de Beringse schepen Selahattin Koçak de inspanningen van enkele Turkse zelforganisaties en het Minderhedenforum. Zij zouden te weinig doen aan de participatie van hun achterban. Het Minderhedenforum is het pertinent oneens met die mening. Zowel wij als onze lidverenigingen hebben de voorbije jaren net extra ingezet op participatie. Bovendien beginnen de positieve gevolgen daarvan meer en meer zichtbaar te worden.
lees meer

 
Opinie: Gezocht: expertise in allochtone woordvoerders
'De' allochtone gemeenschap heeft dringend 'een' woordvoerder nodig, stelde De Standaard gisteren. Dit naar aanleiding van de oorverdovende stilte van de kant van o.a. de Moslimexecutieve in het hoofddoekendebat. Deze leemte werd de afgelopen maanden door diverse andere spelers opgevuld. De meest prominente hiervan was ongetwijfeld de gecontesteerde imam Nordin Taouil. De onduidelijkheid rond zijn rol is symptomatisch voor de onoordeelkundigheid waarmee journalisten het soortelijk gewicht van 'allochtone' woordvoerders inschatten.
lees meer
 
Persbericht: "Zwarte dag voor democratie" - reactie Minderhedenforum op hoofddoekenverbod GO!

11/09/2009 - Het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel, is diep teleurgesteld over de beslissing van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs om een algemeen hoofddoekenverbod in te voeren.

lees meer

 
Opinie: Diversiteit op de arbeidsmarkt is geen free lunch
03/07/2009 - Na de lectuur van het OESO-rapport Migration Outlook 2009 was minister van Asiel en Migratie Annemie Turtelboom enkele dagen geleden even van haar melk. "We zijn het Europese land met de slechtste tewerkstellingscijfers voor migranten van buiten Europa. Van alle westerse landen hebben we de grootste onderwijskloof tussen autochtonen en allochtonen," luidde de felle reactie van de federale minister. Intussen legde de toekomstige Vlaamse regering de krijtlijnen vast van haar tewerkstellingsbeleid. Het Minderhedenforum hoopt alvast dat het regeerakkoord voluit gaat voor diversiteit op de arbeidsmarkt. Maar met welke middelen?
lees meer
 
Persbericht: Lichtjes meer kleur in Brussels parlement, maar de Nederlandstaligen trappelen ter plaatse
12/06/2009 - Het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel, constateert dat het Brussels parlement na 7 juni lichtjes kleuriger oogt dan ervoor. 26 van de 89 verkozenen hebben immers etnisch-culturele roots, een bonus van 3 volksvertegenwoordigers t.o.v. 2004. Daarmee weerspiegelt het halfrond, nog iets meer dan in 2004, behoorlijk de diversiteit van de Brusselse bevolking. Het Brusselse parlement scoort zo veruit het beste van alle gewestelijke parlementen.
lees meer
 
Persbericht: Beetje meer kleur in Vlaams Parlement

09/06/2009 - Het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel, is verheugd dat het Vlaamse parlement na 7 juni een stuk kleuriger oogt dan ervoor. 5 van de 124 verkozenen hebben immers etnisch-culturele roots, een bonus van 3 volksvertegenwoordigers t.o.v. 2004. Het halfrond is momenteel bijna halverwege om het aandeel etnisch-culturele minderheden in de bevolking (10 procent) te weerspiegelen. De inhaalbeweging van 7 juni is een stap voorwaarts om die 10 procent te bereiken.

lees meer

 
Persbericht: Minderhedenforum ziet te weinig etnisch-culturele minderheden op (Nederlandstalige) kieslijsten in Brussel
29/05/2009 - Het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel, berekende, na een eerdere telling op de Nederlandstalige lijsten, nu ook het percentage etnisch-culturele minderheden op àlle kieslijsten voor het Brussels Parlement. Deze cijfers tonen een opvallende kloof aan tussen de Nederlandstalige partijen en de Franstalige. Op de Franstalige lijsten heeft bijna 34 procent van de kandidaten etnisch-culturele roots. Bij de Nederlandstalige lijsten bedraagt dit percentage amper 15 procent. ‘Kies Kleurig’, het motto van het Minderhedenforum tijdens deze kiescampagne, is bijgevolg voor de ene Brusselse taalgroep evidenter dan voor de andere.
lees meer
 
Persbericht: Gebrek aan ambitie nekt minderhedenbeleid van de Vlaamse Regering
19/05/2009 - Nu de huidige legislatuur op haar laatste benen loopt, neemt het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel, het beleid van de Vlaamse ministers onder de loep. Zijn zij hun beloftes nagekomen? Hebben zij voldoende inspanningen geleverd voor etnisch-culturele minderheden? En wat zijn de concrete resultaten van hun beleid? De balans van dit Minderhedenrapport oogt mager.
lees meer
 
Persbericht: Werkloosheid bij etnisch-culturele minderheden stijgt alarmerend snel ondanks diploma’s en nationaliteit

14/05/2009 - De werkloosheid onder genaturaliseerde Belgen is in de eerste vier maanden van dit jaar meer dan dubbel zo snel gestegen als onder autochtonen, zo blijkt uit de nieuwe VDAB-cijfers. De ravage is het grootst onder de allochtone mannen, en dan vooral de middengeschoolden. Kif Kif en het Minderhedenforum trekken aan de alarmbel en vragen kordate maatregelen van de overheid en de sociale partners. "Deze cijfers tonen aan dat de economische crisis de geboekte winst van het diversiteitbeleid van de laatste jaren aan het wegvegen is. Van het broodnodige inhaalmanoeuvre om meer etnisch-culturele minderheden aan het werk te helpen, is momenteel nauwelijks nog sprake. Er dringt zich vooral een actieplan op om duurzame jobs tot stand te brengen, in plaats van uitzendwerk en tijdelijke contracten", klinkt het bij beide middenveldorganisaties.

lees meer

 
Opinie: Er ís allochtoon talent
11/05/2009 - De Vlaamse overheid telt nog steeds veel te weinig ambtenaren van diverse origine (DS, 8 mei). De schaarse ambtenaren met allochtone roots (666 mensen, of 1,5 procent in 2007) werken bovendien voor het overgrote deel bij De Lijn en de VDAB. De Emancipatieambtenaar van de Vlaamse overheid stelt voor om het management van Vlaamse administraties, agentschappen en diensten te belonen wanneer vooropgestelde streefcijfers gehaald worden. Als pleitbezorger van meer diversiteit bij de overheid kan het Minderhedenforum zich hierbij enkel aansluiten.
lees meer
 
Opinie: Geef Vlaanderen de kans kleurig te kiezen
04/05/2009 - Met de regionale verkiezingen voor de deur hebben de meeste politieke partijen hun raspaarden van stal gehaald. Die draven dan op in verschillende strategisch gekozen krantenartikels of televisie- en radioprogramma's. Af en toe zit daar ook een politicus met een etnisch diverse afkomst tussen. Helaas vreest het Minderhedenforum dat hun aanwezigheid niet in verhouding staat tot hun aandeel in de bevolking. We kunnen de media hiervoor niet met de vinger wijzen. Zij moeten immers putten uit de personen die op de kieslijsten staan. En zoals het er nu voorstaat, op basis van de huidige, weliswaar nog onvolledige kieslijsten, is daarop weinig kleur te bekennen.
lees meer
 
Persbericht: Minderhedenforum ziet te weinig etnisch-culturele minderheden op kieslijsten
03/04/2009 - Naar aanleiding van de verkiezingen van 7 juni voerde het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel, een onderzoek naar de aanwezigheid van etnisch-culturele minderheden op de Vlaamse kieslijsten. De resultaten zijn niet goed. Terwijl 10 procent van de Vlaamse bevolking etnisch-culturele roots heeft, bevatten de kieslijsten gemiddeld een percentage allochtone politici dat een stuk lager ligt. Brussel en Europa scoren al bij al nog redelijk bij hun lijstvorming, maar Vlaanderen hinkt achterop. Het Minderhedenforum roept kiezers dan ook op om 'kleurig' te kiezen.
lees meer
 
Persbericht: Minderhedenforum vraagt meer initiatieven voor meer gelijke kansen in het onderwijs
01/04/2009 - Vandaag maakte de Vlaamse onderwijsinspectie haar resultaten bekend in de Onderwijsspiegel 2007-2008. Hierin stelt ze een vooruitgang vast in het beleid dat scholen voeren inzake gelijke onderwijskansen. Scholen blijken hun doelstellingen binnen het GOK-beleid meer te behalen dan vroeger. Ook de minister van Onderwijs spreekt van een vooruitgang.
lees meer
 
Opinie: Weg met het deficitdenken, leve opleidingen op de werkvloer!
30/03/2009 - De stijgende werkloosheid in de steden, zo wist de Standaard te melden, is te verklaren door "het grotere aandeel van allochtonen in de stedelijke bevolking". Zo gesteld, lijkt het wel alsof allochtonen hun ontslag aan zichzelf te danken hebben. De VDAB-analyse vertelt feitelijk een ander verhaal: de juiste verklaring voor de stedelijke werkloosheid is het grotere aandeel van laaggeschoolden in de stedelijke bevolking. De verwarring van laaggeschoolden met 'allochtonen' in de berichtgeving, is symptomatisch voor het deficitdenken over etnisch-culturele minderheden.
lees meer
 
Persbericht: Minderhedenforum maakt sensibiliseringsspot 'Wat als Kleur je tegenhoudt?'
20/03/2009 - Naar aanleiding van de Internationale Antiracismedag op zaterdag 21 maart lanceert het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel, een internetfilmpje dat discriminatie op basis van huidskleur in de samenleving aanklaagt.
lees meer
 
Persbericht: Minderhedenforum lanceert website ‘Kies Kleurig’
Naar aanleiding van de regionale en Europese verkiezingen op 7 juni 2009 lanceert het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel, een speciale verkiezingswebsite.
lees meer
 
Opinie: Engagementsverklaring slaat de bal mis
23/02/2009 - Vorige week keurde de Commissie Onderwijs van het Vlaams parlement een engagementsverklaring voor ouders en scholen goed. In DS van vrijdag 20/02 verdedigt Minister Frank Vandenbroucke deze maatregel, onder meer door erop te wijzen dat onderwijs geen consumptieproduct is. Groot gelijk, maar volgens het Minderhedenforum, koepel van etnisch-culturele verenigingen, vergist hij zich in zijn aanpak.
lees meer
 
Persbericht: Allochtone werkloosheid stijgt dubbel zo snel als gemiddelde werkloosheid
11/02/2009 - In januari 2009 is de werkloosheid onder werkzoekenden geboren met een niet-Europese nationaliteit gestegen met 14 procent tegenover januari 2008, zo blijkt uit cijfers van de VDAB. Dat is het dubbele van de stijging van de werkzoekenden afkomstig uit de EU-15 (7 %). Onder de groep werkzoekenden geboren met een Turkse of Marokkaanse nationaliteit, loopt de stijging zelfs op tot 17%.
lees meer
 
Opinie: Het nieuws trekt de 'witte' kaart'

27/01/2009 - Meer dan de helft van de Vlaamse kiezers heeft een uitermate negatieve opvatting over de islam en over moslims. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de KULeuven (De Standaard, 26 januari 2009). 43 procent vindt migranten een bedreiging voor onze cultuur en gebruiken. De belangrijke verantwoordelijkheid van de media hierin mag niet onderschat worden.
lees meer

 
Persbericht: Minderhedenforum voorzichtig positief over nieuw 'integratiedecreet'
23/01/2009 - De Vlaamse regering heeft vandaag principieel het voorontwerp van een 'integratiedecreet' goedgekeurd, als opvolger van het minderhedendecreet uit 1998. Het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel, staat voorzichtig positief tegenover de voorstellen van minister van Inburgering Marino Keulen, weliswaar met enkele bedenkingen.
lees meer
 
Opinie: Nieuwe visie vraagt concrete doorbraken
22/01/2009 - VIA (Vlaanderen in Actie) is een pact tussen de regering, de sociale partners en - voor het eerst - de verenigingen. In naam van de Verenigde Verenigingen tekende ook het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel, het pact. Er is nu een groot draagvlak voor een gemeenschappelijke visie. Maar willen we er geraken, dan moeten er ook doortastende maatregelen komen.
lees meer
 
Persbericht: Minderhedenforum eist maatregelen voor 'kansencrisis' (Reactie op OESO-rapport )
17/11/2008 - De OESO bracht vandaag een voor ons land beschamend rapport uit over de tewerkstelling van etnisch-culturele minderheden in de OESO-landen. Het Minderhedenforum, koepel van allochtone verenigingen, is gechoqueerd over de nieuwe cijfers en vraagt snelle maatregelen van het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid tegen de discriminatie op onze arbeidsmarkt.
lees meer
 
Persbericht: Etnisch-culturele minderheden willen deelname van 10 procent
11/10/2008 - Meer dan 500 mensen woonden zaterdag het eerste verkiezingsdebat bij op de Dag van de Minderheden, de Open Forumdag. In het debat legde het allochtone middenveld aan de aanwezige ministers en partijvoorzitters 10 voorstellen voor die kunnen bijdragen tot een open, dynamisch en welvarend Vlaanderen. De doelstelling is ambitieus: Vlamingen van buitenlandse origine willen een aanwezigheid van 10 procent in het politieke bedrijf, op de werkvloer, in het onderwijs en in de media, evenredig aan hun aandeel in de bevolking.
lees meer
 
Opinie: Schrap term Allochtone Gemeenschap
12/06/2008 - De federale staat België telt drie Gewesten en drie Gemeenschappen. Dat is onze generatie – en alle volgende – met de paplepel ingegeven. Nochtans, wie verder leest dan de communautaire berichtgeving in de krant, moet vaststellen dat er eigenlijk vier Gemeenschappen zijn. De Duitstalige, de Franstalige, de Vlaamse en de Allochtone Gemeenschap.
lees meer
 
Opinie: Arbeidsmarktrapport onderwijs
09/05/2008 - De Standaard berichtte op 8 mei over het Arbeidsmarktrapport Onderwijs. Het Minderhedenforum vindt het gebrek aan informatie over de tewerkstelling van allochtone leerkrachten een gemiste kans. De VDAB-cijfers over het tekort aan islamleerkrachten geven maar een deel van het verhaal. Het gaat erom meer allochtone leerkrachten voor de klas te krijgen voor àlle vakken.
lees meer
 
Persbericht: Vlaamse diversiteitstrein rijdt met handrem op

06/05/2008 - De Vlaamse overheid lanceert vandaag 6 mei de campagne “Maak werk van diversiteit” bij de overheid. Het Minderhedenforum looft dit nieuwe initiatief . Tegelijk wijst het erop dat het opzet gehinderd wordt door 19de-eeuwse regels die de instroom van allochtoon talent in het openbaar ambt in de weg staan.

lees meer

 
Persbericht: Meldpunt discriminatie moet werken aan meldingsbereidheid
24/04/2008 - Vlaams minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt en schepen voor diversiteit Monica De Coninck kondigen vandaag aan dat op 5 mei het eerste meldpunt discriminatie van start gaat in Antwerpen. De allochtone verenigingen zijn tevreden dat het meldpunt er eindelijk komt en willen mensen met verhalen van discriminatie doorverwijzen. De overheid moet dan wel moeite doen om het vertrouwen van potentiële slachtoffers te winnen.
lees meer
 
Persbericht: Vrouwen delen paaseieren uit als protest tegen hoofddoekverbod

16/03/2008 - Vrouwenorganisaties delen morgen in Brussel, Gent en Antwerpen gratis paaseitjes uit. Met deze actie vragen BOEH!, Caleidoscoop, het Minderhedenforum, het Platform Hoofddoek of Niet - De Vrouw Beslist en het Vrouwen Overleg Komitee aandacht voor de gevolgen van het oprukkende hoofddoekenverbod voor het werken bij de overheid. De organisaties willen protesteren tegen Franse toestanden waarbij alles wat van ver of dichtbij ruikt naar religie wordt gebannen uit de publieke sfeer.

lees meer

 
Persbericht: Gelijke onderwijskansen moeten centraal staan in takenpakket CLB's
13/02/2008 - Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke wil het takenpakket van centra voor leerlingenbegeleiding herwerken omdat blijkt dat ouders niet goed op de hoogte zijn van de opdrachten en taken van het CLB. Het Minderhedenforum vindt meer transparantie een goede zaak en hoopt dat CLB's nu meer tijd en energie stoppen in gelijke onderwijskansen. De koepel van allochtone verenigingen vindt dat er te weinig aandacht gaat naar het structureel wegwerken van leerachterstanden.
lees meer
 
Persbericht: Allochtone holebivereniging wint prijs 'Bruggenbouwer van het jaar'
24/01/2008 - Merhaba vzw, de vereniging voor en door allochtone holebi's, krijgt de prijs 'bruggenbouwer van 2007'. Met deze wedstrijd vraagt het Minderhedenforum aandacht voor de talrijke zelforganisaties die de emancipatie van etnisch-culturele minderheden en de samenwerking en de dialoog tussen groepen bevorderen.
lees meer
 
Opinie: Schizofrenie als tegengif voor discriminatie
31/01/2008- Om gelijke kansen te hebben op de arbeidsmarkt, kan je maar beter een Vlaamse naam hebben. "Ik kan elke moslim aanraden te doen wat ik deed. Schrijf gewoon een andere voornaam op je CV", getuigt IT-freelancer Bart - eigenlijk heet hij Brahim - in DS van 30/01. Brahim verdient lof voor zijn pragmatisme. Zijn tip zal op korte termijn misschien meer contracten opleveren, maar op lange termijn is de schizofrenie van zo'n bestaan ("'s Avonds Brahim, overdag Bart") uitermate nefast voor het samenleven.
lees meer
 
Persbericht: Man Bijt Hond wint eerste interculturele tv-prijs

11/12/2007 - Man bijt hond is door allochtone verenigingen verkozen tot 'beste interculturele televisie 2007'. Het programma brengt allochtone Vlamingen in beeld zonder hen daarbij te reduceren tot hun etnisch-culturele achtergrond. Het Minderhedenforum vindt het hoopgevend dat ook commerciële zenders diversiteit tonen zonder verschillen te cultiveren.
lees meer

 
Persbericht: Allochtone organisaties kennen prijs toe aan beste interculturele televisie

7/12/2007 - Zeven programma's van Vitaya, VIJFtv, VRT en VTM dingen volgende week dinsdag mee naar de eerste prijs 'beste interculturele televisie' in het Brusselse Beursschouwburg. Met deze prijs wil het Minderhedenforum tv-makers aanmoedigen om allochtone Vlamingen meer in beeld te brengen, maar zonder in stereotypering te vervallen.

lees meer

 
Persbericht: Allochtone verenigingen vragen meer diversiteitsplannen in het onderwijs
14/11/20007 - Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke trekt extra middelen uit om de lerarenopleiding te interculturaliseren. Deze maatregel kan bijdragen tot meer rolmodellen en betere slaagkansen voor allochtone leerlingen. Maar enkel op voorwaarde dat afgestudeerde leerkrachten een betere toegang krijgen tot vacatures in het onderwijs.
lees meer
 
Persbericht: nieuwe regeling hoofddoek is pure discriminatie

26/10/2007 - De Raad van het Gemeenschapsonderwijs heeft vandaag beslist om een algemeen hoofddoekverbod in te stellen voor leraars, met uitzondering van islamleerkrachten. Het Minderhedenforum, koepel van allochtone verenigingen, verzet zich met klem tegen deze beslissing.
lees meer

 
Opinie: Hoofddoekverbod smoort emancipatorische kracht onderwijs in de kiem
25/10/2007 - De top van het Gemeenschapsonderwijs gaat vrijdag zijn richtlijnen voor het dragen van religieuze symbolen door leraars evalueren. De Raad van State vraagt duidelijkheid. Urbain Lavigne, de afgevaardigd bestuurder van de Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, loopt intussen op de beslissing van de Raad vooruit. Hij laat uitschijnen dat het hoofddoekverbod voor leraars, dat in steeds meer scholen van kracht wordt, veralgemeend wordt (DM 24/10). Hij geeft daarbij een wel heel eigen invulling aan het begrip 'actief pluralisme': uniformiteit boven alles.
lees meer
 

Persbericht: Gemeenschapsonderwijs mag arrest Raad van State niet naast zich neerleggen

23/10/2007 - De Raad van State besliste dat een school of een scholengroep geen leraressen mag ontslaan omdat ze een hoofddoek dragen buiten het klaslokaal. De Brusselse scholengroep, de drijvende kracht achter een reeks ontslagen in het Brussels onderwijs, weigert om zich neer te leggen bij dat arrest. Het Minderhedenforum roept de Raad van het Gemeenschapsonderwijs op om in te grijpen.
lees meer
 
ONDERWIJS: Slechts één procent allochtone leerkrachten in Vlaamse onderwijs

4/10/2007 - Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Leraar (5 oktober) maakte het Minderhedenforum een ruwe schatting van het aantal allochtone leerkrachten in het lager en secundair onderwijs. Conclusie: amper 1 procent Vlaamse leerkrachten is van allochtone origine. Om meer diversiteit in het lerarenkorps te krijgen, is dringend een actief personeelsbeleid nodig. Scholen kunnen zich baseren op goede praktijken zoals de Europaschool in Genk.
lees meer

 
DISCRIMINATIE: Veroordeling Belgische staat moet nieuwe start betekenen voor antidiscriminatie
25/11/2007 - De Belgische staat werd vandaag veroordeeld omdat de antiracismewetgeving niet naar behoren werd uitgevoerd. Het Minderhedenforum hoopt dat dit vonnis de toekomstige federale regering ertoe zal aanzetten om de nieuwe antidiscriminatiewet beter bekend te maken en daadwerkelijk uit te voeren.
lees meer
 
DISCRIMINATIE: Minderhedenforum waarschuwt voor achteruitgang inzake antidiscriminatie (persbericht 21 september 2007)

De discussie over de praktijktests laait opnieuw op. In de ruzie over de federale antidiscriminatiewet werd de praktijktest al vleugellam gemaakt. Nu dreigt dit instrument definitief dood en begraven te worden. Het Minderhedenforum roept alle democratische partijen in dit land op om kleur te bekennen en op te komen voor de verworvenheden inzake antiracisme en -discriminatie.

lees meer

 
WONEN: Meer sociale woningen in plaats van meer criteria (persbericht 19 juli 2007)

Morgen staat het Kaderbesluit Sociale Huur op de agenda van de ministerraad. Dat Kaderbesluit hervormt de toewijzing en huurprijs van sociale woningen. Het Minderhedenforum en het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen juichen de vernieuwde aandacht voor het systeem van sociale huur toe. Ze betreuren echter dat de toegang tot de sociale huur beperkt wordt zonder dat er iets gedaan wordt aan het nijpend tekort aan sociale woningen.

lees meer

 
ONDERWIJS: Volksopvoeding anno 2007: scholen beboeten ouders (opinie 14 juli 2007)

Minister van Onderwijs Vandenbroucke wil ouders beboeten die er niet in slagen om hun kinderen naar school te laten gaan. Hoewel men ook hier vragen kan bij stellen, stellen we in elk geval met genoegen vast dat hij niet gewonnen is voor administratieve boetes voor ouders die onvoldoende betrokkenheid tonen bij de schoolloopbaan van hun kind.
lees meer

 
WERK: Mechels initiatief met allochtone jobstudenten verdient uitbreiding (persbericht 11 juli 2007)
De stad Mechelen gaat positieve actie ondernemen via de aanwerving van allochtone jobstudenten. De maatregel is slechts één van de formules om te komen tot meer diversiteit in het stadspersoneel. Om tegen het einde van de legislatuur in 2012 tot een diversiteitsgraad van 10 procent te komen, dienen steden ook stageplaatsen, startbanen en gerichte rekruteringsacties op te zetten.
lees meer
 
DIVERSITEIT: Minderhedenforum ontmoet informateur (persbericht 26 juni 2007)
'Drempels voor arbeidsdeelname opruimen'

Het Minderhedenforum had deze ochtend een ontmoeting met Informateur Didier Reynders. Het samenwerkingsverband van meer dan 700 allochtone verenigingen rekent op een regeerakkoord dat ruimte creëert voor meer diversiteit op de arbeidsmarkt.

lees meer

 
VERKIEZINGEN: Slechts 4,6 procent nieuwe Kamerleden heeft allochtone roots (persbericht 16 juni 2007)

De politieke aardverschuiving van 10 juni heeft het parlement niet etnisch-cultureel diverser gemaakt. Integendeel. Het aantal senatoren met allochtone roots zakt dramatisch. Het aantal kamerleden van allochtone origine blijft schommelen rond 4 procent. Wat dat betekent voor de allochtone gemeenschappen, zal moeten blijken uit de kwaliteit van het parlementaire werk.

lees meer

 
ONDERWIJS: Allochtonen niet gewenst aan rondetafel onderwijs (persbericht 24 mei 2007 )

Naar aanleiding van de sluiting van het Heilig Hartcollege in Brussel vindt er morgen vrijdag 25 mei een rondetafel plaats over de toekomst van het Vlaamse onderwijs in Brussel. Ondanks herhaaldelijk aandringen werden geen allochtone vertegenwoordigers uitgenodigd. Het Minderhedenforum vindt het een schande dat de Brusselse zelforganisaties, die hard aan de kar trekken om de slaagkansen van allochtone leerlingen te verhogen, uitgesloten worden in het debat.

lees meer

 
MEDIA: Zwarte voetbalster van het Minderhedenforum valt in de prijzen (persbericht 11 mei 2007)

De antiracismespot van het Minderhedenforum krijgt vannacht brons op de Clio Awards in Miami, één van de vier grootste creatieve wedstrijden ter wereld. We lieten de spot ontwikkelen om racisme en discriminatie aan de kaak te stellen.

lees meer

 
BRUSSEL: Allochtonen willen aanwezigheid in Brusselse adviesraden verdubbelen (persbericht 3 mei 2007 )

De adviesraden in Brussel tellen 36 procent vrouwen en negen procent allochtone Brusselaars. Dat blijkt uit een nulmeting van het Minderhedenforum in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het Minderhedenforum legt de lat voor 2008 op 25 procent allochtonen.

lees meer

 
WERK: Overheid moet contract met Euro Lock opzeggen (persbericht 26 maart 2007)

Het bedrijf Euro Lock werd vandaag veroordeeld tot een dwangsom voor het weigeren van een sollicitant louter en alleen op basis van zijn afkomst. Het Minderhedenforum vraagt dat de Gentse politie nu het contract met de Drongense slotenfirma opzegt.

lees verder

 
WERK: Diversiteitslabel dreigt diversiteit op de werkvloer te ondermijnen (persbericht 23 maart 2007)

Tien Belgische bedrijven kregen donderdag 22 maart als eerste het label voor 'Diversiteit en Gelijkheid' omdat ze zich engageren werk te maken van diversiteit op de werkvloer. Officieel moet het waarmerk bedrijven stimuleren om ondervertegenwoordigde groepen aan te trekken zoals vrouwen, personen met een handicap, ouderen of allochtonen. Het Minderhedenforum vindt de toepassing van het diversiteitslabel té vrijblijvend en vreest daarom juist een contraproductief effect om gelijke kansen en diversiteit te realiseren.

lees verder

 
DISCRIMINATIE: Van zonder haat STRAAT naar zonder haat STAAT Antwerps initiatief verbreedt tot campagne in heel Vlaanderen (persbericht 19 maart 2007)

De bekende Zonder Haat Straat-raamaffiche is in Antwerpen een begrip geworden. Meer dan 100.000 exemplaren vonden na de racistische moorden in 2006 hun weg naar de Antwerpse vensters en kleurden het straatbeeld. Negen maanden later hangen ze er nog altijd. Ze vormen een blijvende aanklacht tegen racistisch en ander zogenaamd zinloos of willekeurig geweld. Op 21 maart, internationale dag tegen racisme, roepen.
lees verder