Minderhedenforum logo
RSS        home        contact          zoek       

web_broodkruimelU bent hier: het forum > over ons
 
MISSIE

Het Minderhedenforum wil de maatschappelijke positie van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen versterken en het respect tussen groepen bevorderen. Sinds 2000 treedt het Minderhedenforum op als spreekbuis en belangenbehartiger van de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel. 

lees meer

 
LEDEN

17 leden, waaronder 13 erkende federaties van zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden, vormen samen het Minderhedenforum. Deze verenigingen overkoepelen samen meer dan 1500 zelforganisaties over heel Vlaanderen en Brussel.

lees meer

 
ORGANISATIE

Naast een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering wordt het Minderhedenforum ondersteund door werkgroepen en platformen. Via netwerken en open activiteiten betrekt het Minderhedenforum ook een ruimere groep bij zijn werking.

lees meer

 
BELEID

Het Minderhedenforum ontwikkelt en verdedigt standpunten over beleidsdomeinen als onderwijs, werk, media, diversiteit, discriminatie, .... We maken aanbevelingen voor de overheid vanuit onze achterban. We komen op voor deze standpunten bij directe contacten met beslissers, via adviesraden (VLOR, SERV, OOK, VGC-adviesraden) en in de media.

lees meer

 
VERENIGINGEN

Het Minderhedenforum wil de rol van verenigingen van etnisch-culturele minderheden op het vlak van emancipatie, participatie, interculturaliteit en inspraak versterken. Hiertoe stimuleert het Minderhedenforum de netwerkvorming tussen verenigingen en verspreidt het informatie over subsidiekanalen, vormingen, .....
lees meer