Minderhedenforum logo
RSS        home        contact          zoek       

web_broodkruimelU bent hier: beleid > onderwijs
 
Werking
_____________________
 

Ons onderwijs wordt gekenmerkt door grote ongelijkheid. Veel kinderen uit etnisch-culturele minderheden lopen van bij het begin van hun schoolcarrière een achterstand op die ze niet meer goed kunnen maken. Gelijke kansen in het onderwijs zijn dan ook een essentiële hefboom voor de positie van minderheden.

 
LOPs
_____________________
 

Etnisch-culturele minderheden kunnen meewerken aan beter onderwijs voor hun kinderen binnen de lokale overlegplatforms. Het Minderhedenforum ondersteunt en motiveert hen. Heeft u zelf een LOP-mandaat uit naam van etnisch-culturele minderheden en wilt u intekenen op de periodieke mailing met interessante informatie en tips over LOP's? Contacteer dan zeker onderwijsmedewerker Christine Snoeck!

lees meer

Overzicht vertegenwoordiging in de LOP's

voorstellen voor slagkrachtige LOP's
www.lop-en-diversiteit

 
Achtergronden
_____________________
 

Aanbod Nederlands als tweede taal

Nieuwe Vlamingen willen graag Nederlands leren, maar helaas is er nog steeds geen behoeftedekkend aanbod cursussen NT2.

lees meer

Leerkrachten met migratieachtergrond

Het gebrek aan diversiteit in het lerarenkorps draagt er toe bij dat scholen niet steeds goed omgaan met diverse achtergronden van leerlingen.

lees meer

Ouders met migratieachtergrond

Een goede betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren verbetert de slaagkansen van hun kind aanzienlijk.

lees meer

Meertaligheid

Voor anderstalige leerlingen is de moedertaal een onmisbare stapsteen op weg naar Nederlandse taalbeheersing.

lees meer

contacteer de cel onderwijs voor meer informatie

 
Publicaties
_____________________
 
Kwaliteitsvol onderwijs - Onderwijsprojecten en aanbevelingen van de verenigingen van etnisch-culturele minderheden

Al jaren zetten etnisch-culturele verenigingen zich in om de slaagkansen van kinderen uit hun achterban te verhogen. De initiatieven in deze publicatie beperken zich tot het domein onderwijs. Zonder uitzondering zijn het projecten om de onderwijskansen van kinderen en jongeren uit etnisch-culturele doelgroepen te vergroten.
Download de brochure (pdf)

 
andere publicaties

Onderwijs dat diversiteit omzet in meerwaarde - 2006

Debat over onderwijs op Open Forumdag (2006)

 
Nieuws                                       
_____________________
 
Minderhedenforum in de bres voor hoger onderwijs

Studenten met een hoofddoek vinden moeilijk een stageplaats. Het lerarenkorps is vandaag nog altijd te wit. Het zijn maar een paar van de vele zorgen die het Minderhedenforum wakker houdt. Samen met de Vlaamse Onderwijsraad zoekt de organisatie nu naar oplossingen.

Lees meer

 
Creatiever omgaan met oudercontacten is heilzamer dan administratieve boetes opleggen
24/02/2011 - Marino Keulen en Marleen Vanderpoorten, beide Vlaams parlementslid voor de Open VLD, lanceerden deze week een voorstel om ouders die niet opdagen op het oudercontact een administratieve boete op te leggen. Het Minderhedenforum vindt dat zij hierbij het verkeerde signaal geven. Polarisering is immers het laatste wat de band tussen ouders en scholen nodig heeft. Wij vinden dat er net meer nadruk moet worden gelegd op een samenwerking die als belangrijkste doel heeft de schoolloopbaan van leerlingen op te volgen en te optimaliseren.
lees meer
 
Kentering verwachtingspatroon leerkrachten t.o.v. etnisch-culturele leerlingen is nodig

24/02/2011 - Deze week berichtte De Standaard over de resultaten van leerlingen in zogenaamde ‘zwarte scholen’. Die blijken niet – zoals door velen aangenomen – slechter te zijn dan de resultaten in witte scholen. Toch spreekt het boekdelen dat dit door een onderzoek nog eens extra gezegd moet worden. Zwarte scholen hebben immers de perceptie tegen en het is moeilijk om daar een kentering in te brengen. Niet alleen bij de publieke opinie, maar ook bij leerkrachten zelf.

lees meer

 
Maak het GOK-beleid afdwingbaar

09/02/2011 - Mieke Van Hecke, hoofd van het Katholiek Onderwijs, stelde gisteren dat het beleid om in de Vlaamse scholen een goede sociale mix te bereiken gefaald heeft. Raymonda Verdyck van het GO! trad haar grotendeels bij. Maar Van Hecke en Verdyck gaat gemakshalve voorbij aan de ware redenen voor het falen van het GOK-beleid. En als je die in overschouw neemt, concluderen wij dat de oplossing niet is om het streven naar een sociale mix op te geven, maar om het GOK-beleid meer armslag te geven.

lees meer

 
en verder ...
 
Ouderbetrokkenheid onderzocht
Vanaf het schooljaar 2010- 2011 werd de engagementsverklaring tussen school en ouders in een decreet ( wet) vastgelegd. Twee jaar later wil het Departement Onderwijs nagaan welk effect het heeft. De Universiteit van Gent kreeg de opdracht dit te onderzoeken. Wij werkten mee. Het Minderhedenforum heeft de achterban bevraagd met een vragenlijst. Met dank aan de medewerkers van de federaties, vrijwilligers en LOP-gemandateerden werden 118 ingevuld.
Een korte samenvatting vind je hier