Minderhedenforum logo
RSS        home        contact          zoek       

web_broodkruimelU bent hier: beleid > andere
 
Werking
_____________________
 

Naast de vijf grote thema's volgen wij ook onderstaande dossiers op.

 
Achtergrond
_____________________
 

Ouderen met migratieachtergrond

De vergrijzing wordt steeds gekleurder. Ouderen met migratieachtergrond vinden hun weg niet naar de Vlaamse zorgdiensten omdat het aanbod onbekend is en omdat het aanbod is toegesneden op autochtone Vlamingen.
lees meer

Sociale huur

De nieuwe regels voor de sociale huur draaien erg nadelig uit voor Vlamingen van etnisch-culturele origine.

lees meer

contacteer de cel algemeen beleid voor meer informatie

 
Publicaties
_____________________
 

Buitenshuiswerken of thuiswerken? Informatiegids voor allochtone vrouwen' - 2007

Ouderenzorg voor iedereen (pdf) - 2006

Respect voor jongeren (pdf) - 2006

Debat over jongeren op Open Forumdag - 2006

Debat over ouderen op Open Forumdag - 2006

 
Nieuws                                       
_____________________
 
WELZIJN: Gemiste kansen in lokale sociale beleidsplannen

19/12/2009 - In opdracht van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin onderzocht Leen Sannen van het HIVA (KU Leuven) de plannen van de steden en gemeenten die hun sociaal beleid vormgeven. Uit het onderzoek blijkt dat er vooral in het kader van het thema 'diversiteit' acties worden voorzien naar etnisch-culturele minderheden. Het Minderhedenforum denkt echter dat er nog veel meer kan gebeuren om het lokaal sociaal beleid af te stemmen op de vragen, noden en behoeften van etnisch-culturele

lees meer

 
WONEN: Minderhedenforum ondersteunt vraag tot vernietiging delen wooncode

20/08/2007 - De Liga voor Mensenrechten en de huurdersbonden – het Vlaams Overleg Bewonersbelangen – vragen het Grondwettelijk Hof om stukken van de Vlaamse Wooncode te vernietigen. Het Minderhedenforum is één van de ondersteunende organisaties. We menen dat de nieuwe regels voor de sociale huur in strijd zijn met het nondiscriminatiebeginsel en met het recht op een behoorlijke huisvesting.

lees meer

 
WONEN: Meer sociale woningen in plaats van meer criteria

19/07/2007 -Morgen staat het Kaderbesluit Sociale Huur op de agenda van de ministerraad. Dat Kaderbesluit hervormt de toewijzing en huurprijs van sociale woningen. Het Minderhedenforum en het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen juichen de vernieuwde aandacht voor het systeem van sociale huur toe. Ze betreuren echter dat de toegang tot de sociale huur beperkt wordt zonder dat er iets gedaan wordt aan het nijpend tekort aan sociale woningen.

lees meer

 
OUDEREN: Goede praktijken wachten op ondersteuning

21/06/2007 - Verstrekkers van thuiszorg en rusthuizen zijn vragende partij om ook allochtone ouderen beter op te vangen, en ze willen daarvoor hun werking hervormen. Dat bleek op 4 studiedagen over allochtone ouderen en zorg in Hasselt, Antwerpen, Gent en Brussel.

lees meer

 
 
En verder