website_Tekstballon_pers

algemeen >

'Doorverwijzen naar bso is bijna automatisme'

7 februari 2018

Jongeren met een migratieachtergrond zijn niet verbaasd over onderzoek (DM, 5/2) dat toont hoe kansarme leerlingen sneller een B-attest krijgen op basis van hun achtergrond en niet op basis van hun punten, want 'zo is het systeem nu eenmaal'. Ze werken nu vooral zelf aan oplossingen.
Ze zijn bio-ingenieur, arts, advocaat of manager. Maar allemaal kregen ze op school geregeld te horen: "Ga maar naar het beroepsonderwijs, jij kunt geen hogere studies aan." Meestal niet of niet volledig op basis van hun resultaten, maar omdat ze uit een Marokkaans of Turks gezin komen.

Meer lezen

Waar blijft die sense of urgency?

5 februari 2018

De Unia diversiteitsbarometer, een wetenschappelijk onderzoek om aan te tonen hoe het onderwijs omgaat met diversiteit en kansenongelijkheid, verschijnt vandaag en komt met trieste bevindingen.

“We krijgen regelmatig getuigenissen te horen van jongerenverenigingen en ouders met een migratieachtergrond over hoe ze zich onrechtvaardig behandeld voelen in het onderwijslandschap, zeker in geval van B en C -attesten, en deze cijfers staven helaas die gevoelens”  zegt Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum. 

Meer lezen

Socio-economische Monitoring 2017: origine bepaalt kans op werk

13 december 2017 

Andermaal toont een nieuwe Socio-Economische Monitor aan dat de achterstelling van personen met migratieachtergrond op de arbeidsmarkt structureel en hardnekkig is.  Zelfs na correctie voor opleidingsniveau blijft origine bepalend voor je kans op een job. “Het is 5 na 12 voor structurele maatregelen, bovendien kunnen we deze monitoring aangrijpen om werk te maken van positieve acties” volgt Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum.

Meer lezen