définition de médecine d’osteopathic http://pharmaciefr.org/ trousse de médecin Michael kors
CONTACT - PERS - dagbladen

algemeen >

Wij zoeken een "Regionale Mentor2Work-coach"

voor de regio’s Gent, Antwerpen, Limburg en Mechelen-Vilvoorde 

Je wil je inzetten voor een diverse samenleving met gelijke kansen? 

Het Minderhedenforum (www.minderhedenforum.be) is de luidspreker van de meeste interculturele verenigingen. Zo nemen we het al meer dan 10 jaar op voor de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel. Door het Minderhedenforum is 1+1 gelijk aan 3. Samen willen we gelijke participatie van etnisch-culturele minderheden realiseren en discriminatie en racisme bestrijden. De Vlaamse overheid en de VGC in Brussel erkennen ons als woordvoerder van de etnisch-culturele minderheden. 

Het Minderhedenforum heeft sinds 2001 een werking rond tewerkstelling, met als doelstellingen de kansen van etnisch-culturele minderheden op meer en beter werk te vergroten. Het Minderhedenforum start dit jaar met het project Mentor2Work. Het project wil de afstand tussen werkgevers en potentiële medewerkers met een migratieachtergrond verkleinen om zo te komen tot een betere match tussen competenties en talent met een migratieachtergrond en het bedrijfsleven. Daartoe is het noodzakelijk om vooroordelen en drempels aan te pakken op drie niveaus: (1) het niveau van het individu, (2) het niveau van beleidsactoren en overheidsinstanties en (3) het onderneming- en organisatieniveau.  

Het verkleinen van de afstand tussen personen met migratieachtergrond en werkgevers veronderstelt sensibiliseringsacties, matchingsacties en acties om de afstand via structurele ingrepen te verkleinen. 

Voor de ondersteuning van deze werking in de regio’s Gent, Limburg, Antwerpen en Mechelen-Vilvoorde werft het Minderhedenforum 4Mentor2Work-Coaches(M/V/X) aan. Je werkt nauw samen met de stafmedewerkers tewerkstelling en je andere Mentor2Work-Coaches. 

 

 

Meer lezen

Opiniestuk "Wet tegen racisme en discriminatie moet beter afgedwongen worden."

21 maart is “Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie”. Het actieplatform Praktijktesten Nu en Minderhedenforum gebruiken die aanleiding om op te roepen eindelijk werk te maken van praktijktesten. Ze denken dat staatssecretaris Demir daarvoor kan zorgen.

Het platform Praktijktesten focust op de discriminatie van etnisch-culturele minderheden op de arbeids- en woonmarkt, maar pleit ervoor dat praktijktesten worden ingezet om alle vormen van discriminatie op te sporen en aan te pakken. Ze benadrukken dit in hun campagnefilmpje door een diversiteit van ervaringen met discriminatie naar voren te brengen.

In het filmpje vertelt Boubacar Mkazet (44) hoe hij kan werken met bulldozers en andere grote machines. Helaas laat niemand hem zijn competenties inzetten in een job. Hij vermoedt dat werkgevers hem niet aannemen omdat hij zwart is. Rabia Tahrir (22) vertelt hoe ze niet aan de slag mocht gaan als kassierster omdat ze een hoofddoek draagt.

En dan is er nog Abderrahman Belkadi (43). Hij solliciteerde honderden keren in de schoonmaaksector, zonder resultaat. Nu volgt hij een kappersopleiding en wil zelf een zaak starten. Ook een appartement vinden gaat enkel wanneer hij de hulp van anderen inschakelt. En ook Brahim Larbi (21) kreeg verschillende keren te horen dat men niet aan hem wil verhuren. Hij denkt dat het aan zijn niet-Vlaamse naam ligt.

https://www.youtube.com/watch?v=hlnRceVSKuM

Hoewel we beschikken over een uitgebreide anti-discriminatiewetgeving in dit land blijven slachtoffers meestal in de kou staan. De wetten die discriminatie verbieden worden onvoldoende gehandhaafd. De bevoegde inspectiediensten mogen nog steeds geen praktijktesten uitvoeren om discriminatie vast te stellen. Het ontbreekt de federale en Vlaamse overheid aan de politieke moed om het vereiste juridische kader voor deze testen te voorzien.

 

Meer lezen

Open brief aan premier Charles Michel en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken

Open brief aan premier Charles Michel en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken

Brussel, 17 maart 2017

Beste Charles Michel,

Beste Theo Francken,

Morgen, 18 maart 2017, is het de eerste verjaardag van de EU-Turkije deal. Maar is het wel een gelukkige verjaardag?

Op deze dag willen we het wrange beleid aan de kaak stellen van het verschuiven van de verantwoordelijkheid voor de bescherming van vluchtelingen naar landen buiten de EU. Landen die voor hen absoluut niet veilig zijn.

Alle Europese staatshoofden tekenden exact één jaar geleden, op 18 maart 2016,  de overeenkomst die bekend staat als de EU-Turkije deal. Het verbindt Turkije om alle asielzoekers die Europa via Turkije bereiken terug te nemen. In ruil daarvoor krijgt het land onder andere drie miljard euro aan hulp, bedoeld om de situatie van vluchtelingen op Turks grondgebied te verbeteren. Verder is afgesproken dat de EU één Syriër opneemt voor elke naar Turkije teruggestuurde Syrische asielzoeker.

Turkije kan absoluut niet beschouwd worden als een veilig land voor mensen op de vlucht.

Toch ziet het er niet naar uit dat de EU-Turkije deal snel opgeschort zal worden. Het akkoord wordt een succes genoemd door Europese beleidsmakers. Een evaluatie van de deal komt niet op gang. Het aantal aankomsten op de Griekse eilanden daalde sinds de deal immers pijlsnel. Ook al zorgt het geenszins voor een eigenlijke bescherming van mensen op de vlucht, en holt Europa met deze uitbesteding aan een land dat de mensrechten schendt, haar eigen mensenrechtenbeleid en solidariteitsprincipes uit.

Sterker, Europa hanteert de deal als blauwdruk om samenwerking met ook andere niet-Europese landen vormen te geven, zoals Libië. Zo besliste de EU onlangs om alvast meer te investeren in de ondersteuning van Libië ’s grenscontrole, om te helpen tegengaan dat mensen het land binnenkomen of verlaten. Mensenrechtengroeperingen als Amnesty International rapporteren al jaren over toenemende wetteloosheid en dreiging van gewapende groeperingen in Libië. Migranten zijn er op grote schaal slachtoffer van moord, willekeurige arrestaties, marteling, verkrachting, seksueel geweld en dwangarbeid.

En de EU werkt verder aan een reeks van 'migratie compacts' met landen als Soedan en Ethiopië. Hulp, handel en andere fondsen worden aangeboden voor medewerking om het aantal migranten dat de EU-kusten bereikt te verminderen.

Door te investeren in regimes die bekend staan ​​om hun schendingen van de mensenrechten wordt de EU medeverantwoordelijk voor conflicten en vervolging. Bij dit soort deals worden respect voor de mensenrechten, de beginselen van de rechtsstaat en beschermingsmechanismen nauwelijks in aanmerking genomen. Ze leiden er toe dat vluchtelingen in onveilige landen blijven of andere, gevaarlijkere routes opzoeken. Zij worden ontmoedigd, of het wordt hen onmogelijk gemaakt, om de oversteek naar Europa te maken. Ze riskeren hun leven misschien niet op zee, maar veilig zijn ze niet.

De rol van de EU in de wereld verandert en het politieke klimaat verhardt. Maar tegelijkertijd zijn vele Europese burgers bereid hun deur en hart te openen voor vluchtelingen. Onlangs riepen burgers in Nederland en België de EU-leiders op om hun belofte te houden om duizenden vluchtelingen uit Griekenland en Italië over de lidstaten te verdelen. Vorige maand gingen 160 000 demonstranten de straat op in Barcelona vóór het opnemen van meer vluchtelingen. Zij kiezen ervoor om een Europa te worden dat nog steeds haar Nobelprijs voor de Vrede van 2012 verdient.

18 maart mag dan geen gelukkige verjaardag zijn; op de 60e verjaardag van de EU, op 25 maart 2017, pleiten wij met een groeiend aantal mensen en met aandrang voor een Europa dat haar verantwoordelijkheid voor vluchtelingen nadrukkelijk terug zelf opneemt en onderling deelt. Veilige legale toegangswegen uitbouwen is een werkbaar alternatief in een migratiebeleid dat de mensenrechten respecteert. Dit kan door meer mensen uit vluchtelingenkampen buiten de EU uit te nodigen, door het verlenen van meer humanitaire visa, en door het versoepelen van de criteria voor gezinshereniging.

 

Hoogachtend,

 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ, Amnesty International, 11/11/11, CNCD, Liga van Mensenrechten, Begijnhofkerk, Orbit, vzw SOCK, Minderhedenforum 

Meer lezen

armoede >

armoede

Persbericht Decenniumdoelen 2017: Wachten op de beloofde sociale correcties

Vorig jaar berekende Decenniumdoelen 2017 voor het eerst de gevolgen van de besparingen op Vlaams en federaal niveau voor de mensen aan de onderkant van de inkomensladder. In januari 2016 berekende men opnieuw de kost van het regeringsbeleid voor verschillende gezinstypes. Gezinnen in armoede worden hard getroffen, net als zij die nu op de rand van de armoede balanceren.

Meer lezen
armoede

Prijs 'Armoede Uitsluiten 2016'

Welzijnszorg zet met deze prijsuitreiking de solidariteit met mensen op de vlucht in de kijker. Stel je organisatie kandidaat tot 31 maart 2016.

Meer lezen
armoede

Armoede bij mensen met migratieachtergrond

Meryem Kanmaz, beleidsmedewerker Armoede bij het Minderhedenforum, en Bea Van Robaeys, onderzoeker en docent aan de Karel de Grote-Hogeschool, schreven samen een pleidooi om dringend werk te maken van de strijd tegen armoede bij mensen met een migratieachtergrond.

Meer lezen

discriminatie >

discriminatie

‘Ontkenning houdt discriminatie in stand’

In aanloop naar 21 maart, Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie, publiceert Kif Kif enkele interviews met autoriteiten in verschillende domeinen, om het racisme vanuit meerdere perspectieven te benaderen. Dit is het tweede interview (dd. 7-03-2016).

Meer lezen
discriminatie

Racisme kan je afleren!

In aanloop naar 21 maart, Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie, publiceert Kif Kif enkele interviews met autoriteiten in verschillende domeinen, om het racisme vanuit meerdere perspectieven te benaderen. Dit is het eerste interview (dd. 29-02-2016).

Meer lezen
discriminatie

Ons Oilsjters gedacht

Alaaaf! De makers van het één-programma 'Koppen' blikten het carnaval in Aalst in een reportage. Een absolute aanrader om te herbekijken!

Meer lezen
1 2