définition de médecine d’osteopathic http://pharmaciefr.org/ trousse de médecin Michael kors
CONTACT - PERS - dagbladen

algemeen >

Ik ben Vlaming, mag ik ook fier zijn?

 Minderhedenforum schotelt de samenleving een vraag voor. 


Een 15 jarige jongen verongelukt op reis en wordt door een krant ‘Vlaming’ genoemd. Aanleiding voor velen om te ontkrachten dat hij Vlaams is. Maar, wanneer ben je dan eigenlijk wèl Vlaming? Met die vraag wil het Minderhedenforum een dialoog op gang brengen. 

Wie vandaag door Brussel of Antwerpen loopt, kan niet naast de campagnebeelden van het Minderhedenforum kijken. De posters tonen verschillende Vlamingen met een migratieachtergrond met naast hen een logo dat doet denken aan dat van Vlaamse bewegingen. Alleen luidt de leuze niet ‘Ik ben Vlaming en daar ben ik fier op’, maar ‘Ik ben Vlaming. Mag ik ook fier zijn?’ 

 

Download hier de affiches:

Affiche AlHassan Affiche Havva 

Affiche Adil  Affiche Kim 

Affiche Mike  Affiche Nouha

Meer lezen

Woonnood erkende vluchtelingen: open brief aan de Vlaamse Minister van Wonen

Beste mevrouw Homans,

Begin november 2015 kon u hier een collectief standpunt lezen, waarin we met een aantal organisaties en instanties de alarmbel luidden over de dreigende woonnood.

Vandaag, bijna een half jaar later, stellen we vast dat waarvoor we waarschuwden intussen realiteit is geworden: de asielcrisis van 2015 ging naadloos over in een verscherping van de bestaande wooncrisis.

Meer lezen

Waar blijft die 'New Deal', minister Homans?

Beste minister,
Beste mevrouw Homans,

Ik las met veel verwachting uw opiniestuk: 'Ik overstijg het wij-zij-denken. En u?' Mevrouw de minister, verontwaardiging vind ik een van de mooiste emoties, vooral als het gepaard gaat met verantwoordelijkheidszin en concrete acties. Maar ik was al snel ontgoocheld. In plaats van het momentum van de terreuraanslagen aan te grijpen als hefboom voor een nieuw elan vervielen we weer in de gewoontes van elkaar de zwartepiet toe te schuiven en te polariseren in plaats van te verbinden, door een valse wij-zij-tegenstelling te creëren. Daar hebben de mensen inclusief de mensen met migratieachtergrond vandaag geen boodschap aan. Zij zijn in rouw en nog steeds in shock.

Bij het aantreden van deze Vlaamse regering was er de hoop dat, naast het gevoerde inburgeringsbeleid, meer werk gemaakt ging worden van een doortastend integratiebeleid dat iedereen aan boord houdt. U had en hebt daarbij een belangrijke rol te spelen, die uw rol als minister van Inburgering ver overstijgt.

U bent minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Wonen, Steden, Inburgering, Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en Sociale Economie. Een hele verantwoordelijkheid.

Meer lezen

armoede >

armoede

Persbericht Decenniumdoelen 2017: Wachten op de beloofde sociale correcties

Vorig jaar berekende Decenniumdoelen 2017 voor het eerst de gevolgen van de besparingen op Vlaams en federaal niveau voor de mensen aan de onderkant van de inkomensladder. In januari 2016 berekende men opnieuw de kost van het regeringsbeleid voor verschillende gezinstypes. Gezinnen in armoede worden hard getroffen, net als zij die nu op de rand van de armoede balanceren.

Meer lezen
armoede

Prijs 'Armoede Uitsluiten 2016'

Welzijnszorg zet met deze prijsuitreiking de solidariteit met mensen op de vlucht in de kijker. Stel je organisatie kandidaat tot 31 maart 2016.

Meer lezen
armoede

Armoede bij mensen met migratieachtergrond

Meryem Kanmaz, beleidsmedewerker Armoede bij het Minderhedenforum, en Bea Van Robaeys, onderzoeker en docent aan de Karel de Grote-Hogeschool, schreven samen een pleidooi om dringend werk te maken van de strijd tegen armoede bij mensen met een migratieachtergrond.

Meer lezen

discriminatie >

discriminatie

‘Ontkenning houdt discriminatie in stand’

In aanloop naar 21 maart, Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie, publiceert Kif Kif enkele interviews met autoriteiten in verschillende domeinen, om het racisme vanuit meerdere perspectieven te benaderen. Dit is het tweede interview (dd. 7-03-2016).

Meer lezen
discriminatie

Racisme kan je afleren!

In aanloop naar 21 maart, Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie, publiceert Kif Kif enkele interviews met autoriteiten in verschillende domeinen, om het racisme vanuit meerdere perspectieven te benaderen. Dit is het eerste interview (dd. 29-02-2016).

Meer lezen
discriminatie

Ons Oilsjters gedacht

Alaaaf! De makers van het één-programma 'Koppen' blikten het carnaval in Aalst in een reportage. Een absolute aanrader om te herbekijken!

Meer lezen
1 2