website_Tekstballon_pers

algemeen >

Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Het Minderhedenforum heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 een MEMORANDUM ontworpen. Een samenvatting van aanbevelingen, hefbomen, prioriteiten aan lokale besturen om aan de slag te gaan voor een kwalitatief beleid dat de maatschappelijke positie van mensen met een migratieachtergrond versterkt.

Het memorandum bevat een aantal concrete eisen en wil daarnaast aan de hand van een selectie goede praktijkvoorbeelden inspiratie bieden voor toekomstige bestuursakkoorden. Via deze weg hoopt het Minderhedenforum beleidsmakers te kunnen overtuigen om na de verkiezingen de noden en wensen van personen met een migratieachtergrond nadrukkelijk op te nemen in hun strategische meerjarenplannen. Het memorandum wil inspireren tot een daadkrachtig beleid in steden en gemeenten, dat leidt tot een evenredige en volwaardige participatie van mensen met een migratieachtergrond.

Klik hier om het memorandum te bekijken!

 

Meer lezen

“Lokale besturen hebben hefbomen om diversiteit te bewerkstelligen” – Landry Mawungu

Persbericht 20 maart 2018

De zesde stadsmonitor, een bevraging die driejaarlijks wordt gedaan bij de burgers vanuit het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur en die nagaat in welke mate de 13 centrumsteden evolueren in een leefbare en duurzame richting, werd gisteren bekend gemaakt. Naast een aantal positieve ontwikkelingen, werden ook de moeilijkere vraagstukken voorgesteld. 

Meer lezen

'Vrouwendag is er ook voor vrouwen met een migratieachtergrond'

8 maart 2018

De internationale vrouwendag staat sinds begin 20ste eeuw in het teken van de strijd voor emancipatie van vrouwen. We boekten sindsdien heel wat vooruitgang, mede dankzij structurele maatregelen. Vandaag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een licht  te werpen op de noden en behoeften van een specifieke groep vrouwen nl. deze met een migratieachtergrond.

 Vrouwen met migratieachtergrond in België en in Vlaanderen hinken achterop in heel wat levensdomeinen. Zo was in 2016 in Vlaanderen slechts 42,6% van de vrouwen geboren buiten de EU aan de slag, tegenover een algemene werkzaamheidsgraad van 67,7% voor vrouwen en van 76,3% voor mannen.

 

 

Meer lezen