Minderhedenforum logo
RSS        home        contact          zoek       

web_broodkruimelU bent hier: home>persbericht
 
 
Falende aanpak discriminatie ondermijnt vertrouwen etnisch-culturele minderheden

 

Het Minderhedenforum maakt zich ernstige zorgen over het uitblijven van overheidsinterventie in de discriminerende uitzendsector. In een eerste reactie aan De Standaard stelt de minister van Werk vandaag dat “het niet fout loopt met de zelfregulering” in de sector. De organisatie verwacht dat Muyters alsnog doet wat de sociale partners hem vragen: een effectieve aanpak van discriminatie.

 

Het Minderhedenforum is er niet van overtuigd dat door zelfregulering alles vanzelf goed komt. ‘Het is niet de eerste keer dat minister Muyters lauw reageert op de vaststelling dat er gediscrimineerd wordt op de arbeidsmarkt. Hij gelooft heilig in zelfregulering en schuift zo zijn verantwoordelijkheid af op de uitzendbranche. Dit volstaat niet. Wij moeten telkens constateren dat een antidiscriminatiebeleid met tanden geen prioriteit is voor de Vlaamse regering,’ zegt Naima Charkaoui, directeur van het Minderhedenforum.

Mensen met een migratieachtergrond vormen nog altijd het mikpunt van discriminatie op de arbeidsmarkt en in het bijzonder de interimsector. ‘Onze achterban wil wel degelijk aan de slag. Vanwege hun zwakkere positie op de arbeidsmarkt zijn ze vaak juist aangewezen op uitzendkantoren. Het is dan ook schrijnend dat juist zij telkens weer stoten zij op de muur van discriminatie. Als de minister van werk dan ook nog eens laks reageert wordt hun vertrouwen op alle vlakken zwaar op de proef gesteld,’stelt ze.

Daarom eist het Minderhedenforum een rechtdoorzee aanpak van discriminatie door overheid en sociale partners. ‘Het huidige antidiscriminatiebeleid is te soft en moet aangescherpt worden,’ zegt Charkaoui.

De minister van werk moet dan ook de Serv, de adviesraad van de sociale partners, volgen. Zij schenken klare wijn en stellen dat er handhavingsbeleid moet komen met kordate optredens tegen overtredingen van het antidiscriminatiebeleid. Zo adviseren de sociale partners dat de sociale inspectie een actievere rol opneemt in de strijd tegen discriminatie. ‘Vandaag stellen we vast dat er in 2010 maar 42 controles plaatsvonden op discriminatie. Dit vormt nog geen twee procent van het totaal controles dat uitgevoerd werden,’ klinkt het.

Het Minderhedenforum wil nog een stap verdergaan en verwacht dat de minister de licenties intrekt van uitzendbureaus die discrimineren. Discriminatie moet actiever worden aangepakt door de overheid en moet een prioriteit worden van minister Muyters. ‘Werk vinden mag niet afhangen van je achtergrond’