Minderhedenforum logo
RSS        home        contact          zoek       

web_broodkruimelU bent hier: doe mee > woonwagenbewoners en Roma > Roma
 
Roma-werking Minderhedenforum
Het is de eerste keer is dat er vanuit het Minderhedenforum speciale aandacht gaat naar de doelgroep van de Roma. We willen dan ook onderzoeken met welke partners (organisaties en deskundigen) en sleutelfiguren uit de Roma gemeenschappen we kunnen samenwerken. Via bijeenkomsten van een ‘netwerk Roma’ brengen we deze mensen samen..
 
Wie zijn Roma?

Deze vrij nieuwe groep emigreerde vanuit Oost-Europa naar België. Jaarlijks zijn er waarschijnlijk zo’n 10.000 Roma in ons land. Net als de Roms spreken zij een soort Romanés, hoewel ze van de Roms verschillen. Zo wonen zij niet in woonwagens. In Oost-Europa betrekken de Roma appartementen of huizen, vaak in slechte omstandigheden. Omwille van discriminatie, racisme en economische redenen gaan ze op zoek naar een beter leven in een ander land. Dikwijls trekken ze van grootstad tot grootstad om geld te verdienen. Wegens een groot wantrouwen t.o.v. de Westerse maatschappij integreert deze doelgroep zich moeilijk. De problematiek van de Roma verschilt dan ook van die van de Belgische woonwagenbewoners.

 
Contact

Voor meer informatie over de werking rond Roma bij het Minderhedenforum kan u Kim Janssens contacteren. kim@minderhedenforum.be

tel: 02 204 07 89

 
 
Stem voor Roma

          

Het project Stem voor Roma rondde af eind 2012 en resulteerden in 20 tips die Roma formuleerden om het samenwerken te vergemakkelijken.

 

Stem voor Roma: was een project van het Minderhedenforum waarbij Roma en lokaal beleid oog kregen voor elkaar. Via verschillende trajecten leerden Roma hoe zij grip krijgen op onderwijs, huisvestging... Ze kregen bovendien een beeld van de besluitvomingsprocessen en kunnen hier-mee aan de slag.

 

Het project

We mikten op het lokaal niveau. Dit leunde het dichtste aan bij de dagelijkse realiteit van mensen.

Het sensibiliseren van het lokaal beleid

De deelnemers brachten het lokale beleid in kaart. Daarna klopten ze aan bij lokale beleidsmakers en bekeken wat ze kunnen betekenen voor elkaar.

Verhoogde participatie

Roma kregen bovendien de kneepjes onder de knie om op een gerichte manier zelf deel te nemen aan de besluitvorming.

 

Wil je meer weten over dit unieke project?

 

Dit project kwam tot stand met het Federaal Impulsfonds.

 

 
 

Contact

Kim@minderhedenforum.be 02 204 07 89