Minderhedenforum logo
RSS        home        contact          zoek       

web_broodkruimelU bent hier: doe mee > woonwagenbewoners en Roma
 
Woonwagenbewoners en Roma

Het Minderhedenforum wil werken aan de participatie van Roma en woonwagenbewoners aan de samenleving en aan het maatschappelijk debat. Het Minderhedenforum wil dit doen door voortrekkers te gaan vormen die zich opwerpen als woordvoerder van hun achterban (achterban kan zijn hun familie, hun woonwagenterrein, hun zelforganisatie). Deze voortrekkers kunnen bruggenbouwers worden tussen hun achterban en de algemene maatschappij, dit door hen te gaan informeren en sensibiliseren. Om voortrekkers te vormen, gaan we hierbij voortbouwen op de ervaringen en contacten van een vorig project.


Naast voortrekkers uit de groep van Belgische woonwagenbewoners (ofwel leden uit de zelforganisatie Ons Leven, ofwel mensen uit de niet georganiseerde achterban) willen we nu ook sleutelfiguren uit de groep Roma (uit zelforganisaties of individuen) betrekken.


Op deze manier kunnen we:


• bijeenkomsten organiseren voor voortrekkers van Roma en woonwagenbewoners en hen vormen zodat zij hun stem kunnen laten horen. Hiermee creëren we een grotere betrokkenheid bij de initiatieven van de zelforganisaties (verenigingen van Roma en van woonwagenbewoners).

• voortrekkersfiguren vormen en versterken. Door zich in te werken en te verdiepen in relevante thema’s, verzamelen ze de nodige bagage om een prominente rol in te nemen of verder uit te bouwen in het maatschappelijk debat.


Vanuit het Minderhedenforum wordt een verdiepend traject aangeboden dat bestaat uit een aantal bijeenkomsten waarbij Roma en woonwagenbewoners uit heel Vlaanderen kunnen participeren met als doel hun kennis, inzicht en vaardigheden rond prioritaire thema’s vorm te geven en ook input te leveren in het maatschappelijk debat. De zelforganisaties en ook het Minderhedenforum als koepel gaan met deze input rekening houden in hun beleidswerking. Het uiteindelijke doel is dan weer dat het beleid luistert naar de stem van deze minderheden.

 
Webpagina woonwagenbewoners
Op deze pagina komt u meer te weten over de werking van het Minderhedenforum rond woonwagenbewoners. Klik op deze link om naar de pagina te gaan.
 
 

Webpagina Roma

Op deze pagina komt u meer te weten over de werking van het Minderhedenforum rond Roma. Klik op deze link om naar de pagina te gaan.

 
 
Contact

Voor meer informatie over de werking rond Roma en woonwagenbewoners bij het Minderhedenforum kan u Kim Janssens contacteren.

kim@minderhedenforum.be

tel: 02 204 07 89