o
Minderhedenforum logo
RSS        home        contact          zoek       

web_broodkruimelU bent hier: verenigingen > vormingen & debatten
 
 

Het Minderhedenforum verdeelt socio-culturele informatie van, voor en door etnisch-culturele minderheden

kondig uw activiteit aan

 

 
 
Studievoormiddag 'Discriminatie op de woonmarkt'

Discriminatie op de woonmarkt is een problematiek die meer en meer voorkomt. De Meldpunten Discriminatie van Mechelen, Turnhout en Antwerpen en het provinciebestuur Antwerpen organiseren een studievoormiddag om alle betrokkenen te informeren over de antidiscriminatiewetgeving en de werking van de meldpunten.

lees meer

 
Studiedag doorstroom van etnisch-culturele minderheden in het onderwijs
Studentenverenigingen G.I.S.A. & OZON & FLUX organiseren een studiedag over dit thema doorstroming in het onderwijs op vrijdag 8 april in De Therminal in Gent. Een panel van experts belicht de thema’s ouderbetrokkenheid & leeromgeving en dicriminatie & racime. Inschrijven via info@gisa-online.be.
lees meer
 
Europese Romaraden: een inspiratiebron voor België?
Tijdens deze studiedag op 5 april 2011 zullen vertegenwoordigers van verschillende Europese Romaraden komen toelichten hoe zij functioneren en welke doelstellingen zij trachten te realiseren. Zij zullen ons duiden hoe zij ontstaan zijn, welke structuur zij hanteren en welk hun mandaat is. Er zal tevens aandacht worden besteed aan de specificiteit van de Belgische context en aan de zwaktes en sterktes van dergelijke raden.
lees meer
 
European Summer School 2011

De elfde editie van Summer School staat in het teken van Europese wetten en beleid over immigratie en asiel. Het doel van de cursus is om deelnemers hier goed in thuis te maken. Deelnemers zijn doorgaans overheidsambtenaren, beleidsmakers, personeel van NGO's, universiteitsmedewerkers, researchers en graduaatsstudenten.
lees meer

 
Intercultureel of apart?
CDF vzw, IMAVO, KifKif en het Masereelfonds organiseren op zaterdag 2 april 2011 een studiedag ‘Intercultureel of apart? Een kritische kijk op het Vlaamse diversiteitsbeleid’. Tgv. deze studiedag nemen we het gangbare Vlaamse diversiteitsbeleid kritisch onder de loep. Neigt het huidig beleid niet eerder naar een uitsluitingsbeleid? Stimuleert het beleid het ‘wij-zij denken’? Moeten mensen van diverse, etnische origine niet eerder gestimuleerd worden aan te sluiten bij het autochtone verenigingsleven, i.p.v. aparte organisaties op te richten? Wordt het niet hoogtijd om te kiezen voor een intercultureel i.p.v. een apart beleid? Inschrijven kan tot 25 maart.
lees meer
 
Vormingenreeks Projectmanagement

De Brusselse koepels van etnisch-culturele verenigingen slaan de handen in elkaar en organiseren samen met het Minderhedenforum het Vormingstraject Projectmanagement. Komen aan bod: visie en missie, subsidiedossiers, financiële adminsitratie, partners en samenwerking, communicatietechnieken en fondsenwerving. De vormingenreeks is bedoeld voor vrijwilligers van etnisch-culturele Brusselse verenigingen en gaat door in Gemeenschapscentrum De Kriekelaar in Schaarbeek. Inschrijven kan via lynn@minderhedenforum.be.

lees meer

 
Inleefdagen social profit

VIVOvzw voert sinds enkele maanden campagne in Brussel en de Rand om Brusselse jongeren te sensibiliseren rond opleidings- en tewerkstellingskansen in de social profit. In dat kader organiseren we o. a. inleefdagen in de social profit voor leerkrachten, klassen uit het middelbaar onderwijs en ouders van jongeren vanaf 11 jaar. Op 1 maart gaat de eerste inleefdag voor ouders door. Eind maart gaat de 2e dag voor leerkrachten door.

lees meer

 
Diversiteit: Jongeren en Islam

Vele moslimjongeren zijn op zoek naar hun identiteit en de rol die het geloof hierin speelt. De religieuze beleving onder islamitische jongeren wordt beïnvloed door allerlei externe factoren, zoals de politiek en de media, allochtone en autochtone leeftijdsgenoten, geloofsgenoten van allerlei strekkingen en niet- of andersgelovigen. Tijdens de cursus wordt ingegaan op een aantal vragen met verband tot dit thema.

lees meer

 
Jobbeurs Citizenjobs
Op 22 maart 2011, organiseert Ideji voor de derde keer de jobbeurs voor erenigingen“Citizenjobs” in Tour&Taxis. Dit is een uniek salon, gericht op de social profit sectoren zijn acties, diensten en beroepen. Er staat op deze dag ook conferentie, rondetafelgesprekken en workshops op het programma. Een honderdtal organisaties zullen er zijn. Wil je zelf een stand op de beurs hebben, neem dan contact op met de organisatoren.
lees meer
 
Recht op weten: stop armoede en sociale uitsluiting

Als je beschikt over een laag inkomen, heb je recht op een aantal voordelen en tegemoetkomingen op het vlak van onderwijs, wonen, gezondheid, vrije tijd,…Het kan zijn dat je van een aantal zaken niet op de hoogte bent of niet beschikt over de juiste informatie. In deze inforeeks komen zes thema’s aan bod. Zes avonden die de moeite waard zijn om te komen luisteren. De ene avond krijgt u meer informatie over bepaalde rechten en voordelen, de andere avond gaat u naar huis met concrete en praktische tips om zuiniger te leven.

lees meer

 
Vormingen dienst Diversiteit Vlaams-Brabant

De dienst Diversiteit en Gelijke Kansen van de provincie Vlaams-Brabant organiseert in het voorjaar een hele reeks vormingen, over thema's als diversiteit, tewerkstelling, gezondheid, onderwijs en veel meer. Inschrijven kan via pric@vlaamsbrabant.be, tel. 016-26 73 99 - fax: 016-26 73 18.

lees meer

 
Workshops Opre Roma

Opre Roma is een vereniging die haar activiteiten focust rond de situatie van de Roma in België, en meer bepaald in Gent. In het voorjaar organiseert de vereniging een aantal workshops: een cursus Romanes voor beginners, de workshop 'Roma van A tot Z' en een gastronomische workshop.

lees meer

 
Infomoment Crisisjeugdhulpverlening Brussel

In het voorjaar van 2010 ging er in Brussel een vernieuwd hulpprogramma crisisjeugdhulp van start. Het meldpunt werd hervormd tot een crisisteam –18 waardoor het aanbod van crisisinterventie,-begeleiding en –opvang veranderde. Sindsdien kunnen jongeren en hun context in crisissituaties aangemeld worden bij het nieuwe Brusselse crisismeldpunt (02 209 16 36).
Via ontmoeting en informatie maak je kennis met het vernieuwde hulpprogramma Crisis van Brussel. We ronden af met een drink, want ‘elkaar leren kennen’ is een basisvoorwaarde voor alle
samenwerking.

lees meer

 
In Brussel. Reis door de wereld.

Zestig jaar migratie naar en in Brussel verschijnt deze maand in boekvorm. In 534 pagina’s vertelt historicus Hans Vandecandelaere het verhaal van een 40-tal gemeenschappen en hoe zij in Brussel terechtkwamen.

Het boek is een product van ‘Stemmen uit Babel’, een project rond Brusselse multiculturaliteit. Naast de publicatie van het boek, stond het project twee jaar garant voor allerlei activiteiten rond de Brusselse diversiteit.

‘Stemmen uit Babel’ kwam tot stand met steun van de Vlaamse overheid, coördinatie Brussel en Erfgoedcel Brussel. Meer dan 250 personen en organisaties, waaronder het Minderhedenforum, werden betrokken bij het tot stand komen van het boek en de randactiviteiten.

lees meer