o
Minderhedenforum logo
RSS        home        contact          zoek       

web_broodkruimelU bent hier: verenigingen > tools
 
 

Het Minderhedenforum verdeelt socio-culturele informatie van, voor en door etnisch-culturele minderheden

kondig uw activiteit aan

 

 
 
PETITIE: VOLLE KRACHT VOORUIT

Het sociaal-cultureel werk start deze maand de actie ‘Volle kracht vooruit’. De actie vraagt overheid en politiek om na de zware besparingsrondes opnieuw te investeren in sociaal kapitaal. Uit onderzoek blijkt namelijk dat sociaal-culturele verenigingen en vormingsinstellingen in de lift zitten. Als koepel van etnisch-culturele verenigingen steunt het Minderhedenforum de actie Volle kracht vooruit. Doe mee en teken de petitie. Geef het verenigingsleven een tweede adem!

 
CGKR-studie over personen van Sub-Sahariaanse afkomst

Ter gelegenheid van 21 maart besloot het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding om een stand van zaken op te maken van de situatie in België van personen van Sub-Saharaanse afkomst. Wie zijn ze? Met welke stereotypen en vormen van discriminatie worden ze geconfronteerd? Is hun situatie anders dan deze van personen met een andere vreemde afkomst?
lees meer

 
Infofiche: vrijwilligerswerk door vreemdelingen

Veel organisaties en instellingen willen buitenlandse vrijwilligers inzetten. Maar de relevante regelgeving is dubbelzinnig. Daarom biedt deze Infofiche van het Kruispunt Migratie-Integratie een helder en betrouwbaar antwoord op de meest voorkomende vragen. Mogen niet-Belgen vrijwilligerswerk doen? Wat kan mijn organisatie doen? Waar vind ik meer informatie? U kunt de Infofiche vrijwilligerswerk door vreemdelingen ook gratis downloaden op de themapagina vrijwilligerswerk van het Kruispunt.

lees meer

 
Campagne: De Make-Over van een Leven!

Vluchtelingen hebben het vandaag de dag niet makkelijk in ons land. Er bestaan heel wat misverstanden en vooroordelen. Met haar campagne tracht Vluchtelingenwerk deze bij te sturen met mooie, ontroerende en echte verhalen.

lees meer

 
Publicatie SoCiuS: De functies van sociaal-cultureel werk
In 2003 werd de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk in Vlaanderen grondig door elkaar geschud door een nieuwe regelgeving. De nood aan het ontwikkelen van een toekomstgerichte visie op het sociaal-cultureel werken was groot. Op vraag van de sector startte SoCiuS met een visieontwikkelingstraject. De voorliggende publicatie behandelt de resultaten van dit visieontwikkelingstraject met, voor en door de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk in Vlaanderen.
lees meer
 
Preventiecampagne CO-vergiftiging
Vorig jaar werkten heel wat minderheidsorganisaties mee aan de CO-preventiecampagne van Binnenlandse Zaken. Hierdoor werd deze levensbelangrijke boodschap algemeen verspreid. Toch blijft het slachtoffercijfer duizelingwekkend hoog. In 2009 kregen opnieuw 1397 mensen af te rekenen met CO-intoxicatie, 35 overleefden dit zelfs niet. Daarom wil Binnenlandse Zaken deze campagne te herhalen. Gratis brochures en fotoromans worden verdeeld voor deze campagne (tot 2 kg gratis levering).
lees meer
 
VEGA – Valoriseren van Experten en Aandacht voor Gender
Het resource-centrum Amazone werkt, op vraag van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen aan een nieuw repertorium (VEGA) van vrouwelijke experten uit het politieke, economische- wetenschappelijke, sociale en culturele domein, en personen (v/m) met een expertise inzake gender om de integratie van de genderbenadering aan te moedigen op alle andere domeinen. Deze gids is momenteel on-line. Maak uw deskundigheid bekend en voeg u bij de planeet VEGA!
lees meer
 
Nacht zoekt Dak
In het kader van het Europees jaar rond Armoede en Sociale uitsluiting ontwikkelde Hujo (Humanistische Jongeren) de gratis formule Nacht zoekt dak. Via dit project willen wij kinderen en jongeren op een speelse en ervaringsgerichte manier confronteren met de harde leefwereld van daklozen. Het concept? De deelnemers gaan met karton, plastic, touw en plakband aan de slag, om zo een onderkomen te bouwen waarin ze een volledige nacht zullen doorbrengen.
lees meer
 
Talent Mix
Vanaf dit najaar brengt Citizenne de brochure 'Talent Mix' of Het Grote Cursusaanbod uit, samen met de VGC. De Talent Mix informeert over de cursussen van meer dan 60 organisaties met een Nederlandstalige werking in Brussel. In deze brochure vind je 1001 inspirerende ideeën om bij te leren, creatief te zijn en je vrije tijd op een boeiende manier én in aangenaam gezelschap in te vullen. Bovendien vinden we het een uitdaging om in de toekomst te kijken naar nog meer mogelijkheden om een rijk aanbod van cursussen bekend te maken bij een breed publiek. Je bent gewaarschuwd.
 
Databank Nieuw Vlaams Talent

De Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen (CDF) , de Federatie van Zelforganisaties Vlaanderen (FZOVL) , het Vrouwen Overleg Komitee en het Masereelfonds slaan de handen in elkaar en werken aan een permanent raadpleegbare databank, bedoeld voor het brede middenveld, waarin personen van allochtone afkomst vermeld staan, die competent zijn in de meest uiteenlopende sectoren, en hun kennis of passie willen delen met anderen. De bedoeling is dat het middenveld deze mensen kan uitnodigen om te zetelen in een panelgesprek, in een ronde tafel, in een vraaggesprek, een workshop, om een lezing te verzorgen, een getuigenis af te leggen, kortom... om een bijdrage te leveren in hun activiteitenaanbod.

lees meer