o
Minderhedenforum logo
RSS        home        contact          zoek       

web_broodkruimelU bent hier: verenigingen > forumactiviteiten
 
 

Het Minderhedenforum verdeelt socio-culturele informatie van, voor en door etnisch-culturele minderheden

kondig uw activiteit aan

 

 
 
NIEUWE FORUMACTIVITEITEN
 
Ons Verleden, Onze Toekomst

Op de Open Forumdag in C-Mine Genk op 30 oktober stelde het Minderhedenforum trots de tentoonstelling "Ons Verleden, Onze Toekomst" voor. Hierin worden etnisch-culturele pioniers geportretteerd die gekozen werden door de verenigingen van het Minderhedenforum zelf. De tentoonstellling zal van 6 november tot en met 8 januari te zien zijn in de Genkse Stadsbibliotheek. Geraak je de komende twee maanden niet in Genk? Niet getreurd: de portretten zijn ook online te bekijken op deze website.

 
 
VOORBIJE FORUMACTIVITEITEN
 
april-mei 2009: Kies Kleurig Meetings
In april en mei organiseerden het Minderhedenforum en zijn leden meetings in de Vlaamse provincies en Brussel waar politici in contact traden met hun (mogelijke) kiezers. Deze meetings vonden plaats onder de 'Kies Kleurig'-vlag en gaven de achterban van het Minderhedenforum de kans om hun vragen over heden, verleden en toekomst van het beleid direct te stellen aan de politici.
lees de verslagen van deze meetings
 
1 april 2009: De Pen of het Zwaard? Macht en verantwoordelijkheid van journalistiek in een interculturele samenleving.

Onze pers is te wit. Daar is iedereen binnen media en minderheden het over eens. Maar wat zijn de oorzaken en hoe zorg je voor oplossingen? Daarover bestaat minder consensus. Voor Rik Van Cauwelaert (Knack) is het een kwestie van tijd. Volgens Tom Naegels (De Standaard) moeten er vooral reportages komen over het dagelijks leven van personen met allochtone achtergrond. Voor Samira Bendadi (Mo, Knack) klopt er iets niet. Waarom boeken we geen vooruitgang in Vlaanderen? Tijd om een tandje bij te steken dus. Dat meent ook Katleen De Ridder (Minderhedenforum). Volgens haar zijn journalisten zich nog steeds onvoldoende bewust van hun eigen bril! Het relaas van een debat.
lees meer

 
18 december 2008: "wij/zij, clichés voorbij … lach je een breuk"

Op donderdag 18 december organiseerden het Minderhedenforum en Vooruit Gent een seminarie en debat over grappige interculturele televisie. Televisiemakers uit Groot-Brittannië, Canada en Denemarken gaven vuistregels voor geslaagde etnische humor op televisie. Vlaamse mediaprominenten maakten een stand van zaken op in Vlaanderen.

lees meer

 
11 oktober 2008: Open Forumdag
De vierde Open Forumdag van het Minderhedenforum was een groot succes. Dit was niet mogelijk geweest zonder de actieve participatie van ruim 500 mensen op 11 oktober. Het Minderhedenforum wil dan ook iedereen die er die dag was hartelijk bedanken. Voor verslagen en foto's van deze geslaagde dag kan je terecht op de speciale website van de Open Forumdag.
lees meer
 
11 januari 2008: 'De Weg naar Mekka' doorgelicht
Het debat over het veelbesproken reisprogramma op Canvas 'De weg naar Mekka' legde een meningsverschil bloot tussen Vlaamse tv-makers en allochtone kijkers en mediawatchers. TV-makers als Dirk Tieleman en Jan Leyers vinden de verschillen tussen de islam en het westen een probleem. Wie kijkt met een allochtone of islamitische bril, vindt dat de gelijkenissen ondergesneeuwd worden door een overspannen beeldvorming.
lees meer
 
10 januari 2008: Debat 15 jaar beeldvorming over 'allochtonen'

15 jaar geleden werd de relatie tussen berichtgeving over etnische groepen voor het eerst onderzocht. De kritiek van stereotypering is 15 jaar later nog actueel. Anno 2008 is slechts 0,9 procent van de journalisten is van allochtone afkomst. Is er dan niets veranderd tussen het eerste onderzoek en vandaag? Het Minderhedenforum maakt de balans op van de inspannningen, van de gemiste kansen en - last but not least - van het resultaat.

lees het verslag

 
Man Bijt Hond wint eerste interculturele televisieprijs

Het Minderhedenforum heeft de eerste tv-prijs voor de beste interculturele televisie uitgereikt aan het programma Man Bijt Hond. De 8-koppige jury van allochtone mediagebruikers verkiest dit programma boven alle andere omdat het diversiteit in beeld brengt met een originele invalshoek en zonder in stereotypering te vervallen. Dat is ook meteen een advies van de jury aan televisiemakers: toon onze etnische roots maar reduceer ons niet tot onze etnische achtergrond. Want net daarin schuilt het gevaar om te vervallen in clichés.

lees het verslag