Minderhedenforum logo
RSS        home        contact          zoek       

web_broodkruimelU bent hier: verenigingen > middelen
 
Agenda
 

Het Minderhedenforum verdeelt socio-culturele informatie van, voor en door etnisch-culturele minderheden

 

kondig uw activiteit aan

 

 
Projectoproepen
 
Vlaamse Overheid steunt nieuwe erfgoed projecten

Heeft je vereniging plannen voor het opzetten van een erfgoedproject? Waag dan je kans en dien je project in bij de dienst Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse Overheid. Tot 15 september kan je er terecht voor subsidies voor nieuwe projecten die het culturele erfgoed van Vlaanderen verrijken en beschermen.

Ongetwijfeld heb jij ook een fris idee voor een project dat de culturele en artistieke diversiteit van het erfgoed in Vlaanderen in de verf zet. Vraag dan subsidies aan. Let wel: je dient de aanvraag in ten laatste op 15 september 2011.

Wat zijn erfgoedprojecten? Enkele willekeurige voorbeelden die niet per se werden gesubsidieerd. Mana vzw ontwikkelt een beeld- en verhalendatabank rond religieuze ervaring, rituelen, tradities en feesten van Vlaamse moslims. Nakhla vzw ging samen met andere organisaties aan de slag rond migratieverhalen en toont momenteel de film: ‘Mijn tantes uit Gent’. Kif Kif vzw werkt rond ‘digital storytelling’ De Armeense vereniging Arbel bracht samen met de erfgoedcel Mechelen de dansen van haar dansgroep in kaart en startte een uitwisseling met een ‘Vlaamse’ dansgroep

lees meer

 
Gezocht: nieuwe deelnemers vrije tijdsactiviteiten

Ben jij lid van of werk jij voor een vzw die zich inspant voor kansengroepen? Zal door jouw vernieuwende idee je doelgroep of achterban sneller en gemakkelijker deelnemen aan cultuur- jeugd- en sportactiviteiten? Dan bestaat de kans dat de Vlaamse Overheid jouw ideeën steunt.
Lees snel meer over de subsidievoorwaarden via deze link. Let wel: je dient de aanvraag in voor ten laatste op 15 september 2011.

lees meer

 
Oproep Participatieprojecten kansengroepen

Voor participatieprojecten die starten in 2012 en langdurige projecten moet de aanvraag voor subsidies uiterlijk op 15 september 2011 ingediend worden bij het agentschap sociaal-cultureel werk van de Vlaamse Overheid. Initiatiefnemers kunnen beroep doen op Demos voor onder meer informatie en concrete ondersteuning bij het uitwerken van hun participatieproject.
lees meer

 
Projectoproep 2012: steun aan kansenbevorderende projecten

Een Hart voor Limburg steunt projecten die kansenbevorderend werken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen (van 0 tot 18 jaar) en daarbij een beroep doen op de actieve betrokkenheid van de directe omgeving van het kind. De projectoproep richt zich op initiatieven in Limburg die kwetsbare kinderen en jongeren betere kansen willen bieden en hun ontwikkeling stimuleren.

lees meer

 
Steun voor naschoolse begeleiding

De ING Groep heeft binnen de Koning Boudewijnstichting een bedrijfsfonds opgericht, genaamd 'Mecenaatsfonds ING in België'. Het Fonds wil diverse maatschappelijke initiatieven ondersteunen die een weerspiegeling zijn van de interesse vanwege de ondernemingen van de ING Groep actief in België voor een grote verscheidenheid in publiek en diensten. Steun aan initiatieven van naschoolse begeleiding in België die gericht zijn op het onthaal van uitgesloten kinderen (6 tot 12 jaar), en zodoende deze kinderen helpen zich te ontplooien op schoolniveau maar ook op persoonlijk en sociaal vlak hierbij rekening houdend met hun specifieke leefomgeving.

lees meer

 
Fundraising Day
Fundraising Day is de ontmoetingsplaats bij uitstek voor fondsen- en ledenwervers van goede doelen en non-profitorganisaties en voor hun consultants en leveranciers. Op 5 april in Congrescentrum Lamot in Mechelen kom je in diverse sessies en wokshops te weten hoe je fondsen kan verzamelen voor je organisatie. Toegang is gratis, maar je schrijft best wel op voorhand in.
lees meer
 
Federaal Impulsfonds 2011
De projectoproep voor het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (FIM) 2011 is gelanceerd. Het aanvraagformulier moet via de webapplicatie www.fim-fipi.be ingevuld en ingediend worden. U kan een projectaanvraag dus enkel online indienen en dit tot en met 13 mei 2011. Alle informatie over de oproep en de link naar de webapplicatie vindt u op de website van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (www.diversiteit.be). U vindt daar eveneens een handleiding en de nodige werkdocumenten om uw projectaanvraag voor te bereiden alvorens deze online in te vullen.
lees meer
 
DELA Fonds

Het DELA Fonds wil initiatieven steunen die de sociale cohesie tussen mensen versterken. Hierbij wil het projecten ondersteunen die de zorg voor elkaar en de maatschappelijke betrokkenheid stimuleren. Veel aandacht zal gaan naar de solidariteit, de bijdrage voor de samenleving, het maatschappelijk engagement en het menselijke en sympathieke aspect. Deadline voor indienen van dossiers is 31 maart 2011.

lees meer

 
Subsidiegids: Projecten voor Brussel
De Vlaamse minister bevoegd voor Brussel wil met zijn beleid de band tussen Vlaanderen en Brussel aanhalen, de centrale positie van Brussel als hoofdstad van de Vlaamse Gemeenschap nog meer vorm geven en het engagement steunen van de Brusselse Vlamingen om de kwaliteit en leefbaarheid in deze grootstad te verhogen. Alle organisaties die zich engageren voor en in de hoofdstad worden uitgenodigd om projecten op te zetten waarmee het stedelijke weefsel wordt versterkt. Deze gids beschrijft de voorwaarden waaraan een projectaanvraag moet voldoen om
als een Project voor Brussel te kunnen worden gesubsidieerd.
lees meer
 

Veertiendaagse van de Gelijke Kansen en Diversiteit - Brussel

De projectoproep staat open voor alle projectvoorstellen van verenigingen, die tot doel hebben een
evenement te organiseren dat plaatsvindt tussen 10 en 25 november 2011 en dat bijdraagt tot het
informeren, sensibiliseren en mobiliseren van de Brusselse bevolking en professionals over het
centraal van de Veertiendaagse 2011 in de context van het regionaal gelijkekansenbeleid. Enkel verenigingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn, komen in aanmerking.
lees meer
 
BOOST-project
In de jeugdige bevolking van Brussel-hoofdstad, zijn de Belgische allochtone jongeren of jongeren van vreemde afkomst talrijk en hun aantal zal nog toenemen. Hun inschakeling op school en op de arbeidsmarkt is een uitdaging. BOOST is een pilootproject dat deze jongeren ondersteunt. Het doel is deze jongeren, die schoollopen in het algemeen of technisch secundair onderwijs, te steunen en hun capaciteiten te versterken om hen te helpen een kwalitatieve sprong voorwaarts te maken in hun schooltraject en op persoonlijk vlak teneinde hun oriëntatie naar hogere studies te bevorderen en hun slaagkansen bij hun intrede op de arbeidsmarkt te vergroten. Uiterste datum voor indienen van dossiers is 24/03/2011.
lees meer
 
Projectoproep Participatie Kansengroepen 2011

Het participatiedecreet kent een luikje ‘participatieprojecten’. Om een diverse, duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport te bevorderen, subsidieert de Vlaamse overheid jaarlijks projecten die erin slagen die groepen via een vernieuwend concept toe te leiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten. Ook initiatieven die uitgaan van die kansengroepen komen hiervoor in aanmerking. Voor participatieprojecten zijn er twee indiendata:

15 februari en 15 september.
lees meer

 
Venture Philantropy Fonds

De doelstelling van dit Fonds is structurele versterkingen te ondersteunen van organisaties die een sterk potentieel hebben, door een investering in de vorm van consulting en van financiële middelen. Het bedrag van maximum 80.000 euro kan de vorm aannemen van een gift, een intrestloze lening of een kapitaalparticipatie. De financieringsvorm zal bepaald worden in gemeenschappelijk overleg door het Investeringscomité van het Fonds.

lees meer